Вітаю на блозі світової літератури

вторник, 10 апреля 2012 г.


Ваш порадник

Пам’ятка №1. Як виразно прочитати художній текст


 1. Готуючись виразно прочитати будь-який твір, кілька разів прочитайте його про себе.
 2. Визначте для себе особисту мету читання (Ваше «надзавдання»): що саме ви хочете висловити під час читання, які почуття та асоціації прагнете викликати у слухачів.
 3. Продумайте, в яких місцях тексту слід зробити паузи, які слова та словосполучення необхідно виділити голосом.
 4. Удома кілька разів спробуйте прочитати твір уголос перед дзеркалом.
 5. Тренуючись читати, подумки перевірте, чи не робите зайвих рухів.
 6. Перед початком читання у класі оберіть зручну позу, огляньте слухачів і витримайте паузу. Розпочинаючи читати, не забувайте вказати автора та назву твору. Глибоко вдихніть і розпочинайте читання.
 7. Читаючи, чітко промовляйте усі звуки у словах.
 8. Не забувайте витримувати паузи, виділяйте голосом найважливі з вашої точки зору слова та словосполучення, що допомагають розкрити авторську думку і показати ваше «надзавдання».
 9. Контролюйте своє дихання. Дихайте рівномірно, добирайте повітря під час пауз.
 10. Силу голосу пристосовуйте до аудиторії.
 11. Стежте за ти, щоб ваші жести та рухи були природними і не притягували надмірної уваги слухачів.

Пам’ятка №2. Як підготуватися до характеристики літературного героя

 1. Знайдіть у тексті портрет літературного героя. Які елементи зовнішності змальовано? Що увиразнено в портреті?
 2. Зверніть увагу на авторську характеристику дійової особи.
 3. Простежте, які думки, почуття і настрої притаманні герою. Як і у зв’язку з чим вони змінюються?
 4. Поміркуйте, як його характер розкривається у поведінці та вчинках.
 5. Поспостерігайте над особливостями мовлення: що і як говорить літературний герой.
 6. Доберіть матеріал про ставлення персонажа до навколишнього світу, а також ставлення до нього дійових осіб твору.
 7. На основі опрацювання попереднього матеріалу зробіть висновок про художні засоби творення образу літературного героя.
 8. Висловіть свою думку про літературного героя.
 9. Використовуйте в розповіді цитати з тексту, прислів’я і приказки, які ілюструють або підтверджують основні положення характеристики.

Пам’ятка №3. Як підготувати розповідь від імені літературного персонажа


 1. Уявіть літературного героя, від особи якого ви вестимете розповідь, для цього:
¨      Уважно перечитайте уривки твору, в яких ідеться про обраного вами персонажа;
¨      Усно схарактезізуйте його, звертаючи увагу на імя, опис зовнішності, вчинки, оточення, внутрішній стан, мовлення героя, авторську позицію;
¨      Чітко визначте своє ставлення до літературного персонажа.
 1. Продумайте структуру вашої розповіді. Орієнтовно вона може складатися з таких частин: вступ (презентація персонаж, літературного твору та його автора); основна частина (переказ окремих епізодів із життя літературного героя); висновок (мотивація вчинків персонажа, їх оцінка).
 2. Побудуйте свою розповідь таким чином, щоб у ній було відтворено головну думку й настрій твору.
 3. Визначте особливість стилю письменника.
 4. Випишіть окремі слова, словосполучення, крилаті вислови, синтаксичні конструкції з художнього твору, що допоможуть вам стилістично наблизити свою розповідь до авторського тексту.
 5. Зверніть увагу на певні граматичні зміни у вашій розповіді (особи дієслів та займенників змінюються з третьої на першу).
 6. Напишіть на чернетці план розповіді від імен літературного персонажа.
 7. Усно перекажіть підготовлену вами розповідь за складеним планом. Внесіть необхідні корективи.

Пам’ятка №4. Як порівнювати художні твори


1.      Зверніть увагу насамперед на такі елементи творів:
а)      Тема, проблеми, ідея;
б)      Сюжет, композиція;
в)      Система образів;
г)      Художні засоби.
2.      Поміркуйте, що спільного в порівнюваних творах.
3.      Визначте, чим вони відрізняються.
4.      Зробіть висновки порівняння.
5.      Оберіть спосіб викладання думок. Він може бути послідовним (спочатку розповідь про один твір,потім – у порівнянні з ним про другий) або паралельний (одночасне порівняння обох творів).

Пам’ятка №5. Як порівнювати оригінал і переклад


 1. Проаналізуйте особливості змісту і форми оригіналу. Зясуйте, які елементи в ньому відіграють найважливішу роль.
 2. Простежте, до яких змін удається перекладач (звертайте увагу на пропуски, заміни, нові елементи в перекладі).
 3. Установіть характер втрат (основні чи другорядні елементи твору).
 4. Поміркуйте, чим можна пояснити зміни в тексті перекладу.
 5. Зробіть висновок про близькість оригіналу й перекладу.

Пам’ятка №6. Як працювати над рефератом, доповіддю


 1. Продумайте тему своєї роботи, у загальних рисах визначте її зміст, накресліть попередній план.
 2. Складіть список необхідної літератури.
 3. Розробіть кінцевий варіант плану і вкажіть біля кожного пункту, звідки слід узяти необхідний матеріал.
 4. У вступі до роботи розкрийте актуальність теми.
 5. Послідовно висвітлюйте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, роз’яснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами та фактами.
 6. Висловіть особисте ставлення до проблеми.
 7. Наприкінці роботи зробіть узагальнюючий висновок.
 8. Не забувайте про посилання на джерела, виноски та список використаної літератури.
 9. Прочитайте всю роботу й усуньте недоліки в змісті й мовному оформленні
 10. Перепишіть її в чистовик.
 11. Якщо у вас необхідність і можливість використати під час виступу комп’ютер, завчасно продумайте, який саме матеріал і в якій послідовності слід залучити до слайд-шоу або презентації.

Пам’ятка №7. Як складати конспект критичних матеріалів


 1. Під час першого читання матеріалу діліть його на основні смислові частини, звертаючи увагу на головні думки, висновки.
 2. Якщо складаєте план-конспект, сформулюйте його пункти, підпункти й визначте, що саме слід використати для розкриття кожного з них.
 3. Стисло й послідовно записуйте тези та аргументі, конкретні факти, приклади (цитати або своїми словами).
 4. Якщо у вас виникають запитання, записуйте їх на полях.
 5. Для зменшення обсягу конспекту вдавайтесь до скорочень окремих слів і словосполучень.
 6. Для зручності користування конспектом залучайте умовні позначки, схематичні записи, різні способи виділення найважливішої інформації (іншим кольором, шрифтом, підкресленням тощо).

Пам’ятка №8. Як працювати з коментарями до літературного твору


 1. Памятайте, що коментарі – помічник читача. Той, хто ігнорує їх, не досягає глибини читання.
 2. Приступаючи до читання, зверніть увагу на кількість, обсяг і вид приміток.
 3. Якщо в тексті багато коментарів, не намагайтеся прочитати їх одразу: це може зруйнувати враження від твору.
 4. Посторінкові виноски, зазвичай, читаються паралельно з текстом.
 5. Затекстові коментарі можна читати поступово: до, під час і після читання твору. Насамперед звертайтеся до тих пояснень, незнання яких заважає розумінню тексту.
 6. Зважайте не лише на словесний, а й на зображальний коментар.
 7. Прочитавши твір, поміркуйте над запитанням: «Як примітки допомагають осмислити текст?».

Пам’ятка №9. Як підготувати власний коментар до віршованого твору


 1. Уважно прочитайте віршований твір.
 2. Спробуйте відчути загальний настрій вірша, осмисліть власні думки та почуття, що він у вас викликаю.
 3. Висловіть свої враження від прочитаного.
 4. Якщо вам це відомо, розкажіть про історію створення поезії
 5. Зясуйте, який образ-переживання створює автор у творі.
 6. Визначте, за допомогою яких художньо-виражальних засобів передоно настрої та почуття.
 7. Простежте, як ритм та рима твору поглиблюють враження від прочитаного.
 8. Підсумовуючи, дайте власну оцінку твору.

Пам’ятка №10. Як підготуватися до написання твору

1.      Обміркуйте тему твору.
2.      Визначте його головну думку.
3.      Складіть план твору.
4.      Доберіть необхідний матеріал (епіграф, приклади до ваших тез, цитати з тексту тощо).
5.      Напишіть твір у чернетці. Памятайте, що він, зазвичай, містить 3 частини.
6.      Перевірте написане, орієнтуючись на такі запитання:
¨                 Чи відповідає твір темі та складеного плану?
¨                 Чи розкрито головну думку?
¨                 Чи правильно розподілено матеріал за частинами?
¨                 Чи не порушено зв'язок між реченнями?
7.      Зробіть необхідні виправлення.
8.      Під час повторного читання приділіть увагу мовному оформленню твору.
9.      Втретє прочитайте твір уголос.
10.   Це допоможе помітити повтори, не милозвучність тощо.
11.  Виправивши всі недоліки, перепишіть твір у чистовик.

Пам’ятка №11. Як підготуватися до твору-роздуму про героя


 1. Продумайте, що вас хвилює, цікавить, з чим ви не погоджуєтеся.
 2. Простежте за текстом, як письменник розкриває характер героя, його вчинки. Зверніть увагу на художні деталі, які допомагають вам зробити висновок щодо ставлення автора до героя. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою автора.
 3. Зробіть необхідні вибірки з тексту, які допоможуть вам написати твір.
 4. Відповідно до структури твору – вступу, з основної частини, що складається з тез та доказів, висновку – доберіть додатковий матеріал, що стануть в пригоді у написані твору.
 5. Спочатку напишіть на чернетці.
 6. Працюючи над вступною частиною твору, пам’ятайте, що мета його – підвести до розуміння вашої головної думки.
 7. В основній частині твору викладайте свої думки та обов’язково аргументуйте їх. Намагайтеся уникати простого переказу епізодів твору. Памятайте, що докази можуть бути як прямі, так і від протилежного.
 8. У заключній частині вашого твору зробіть емоційний обґрунтований висновок щодо вашого ставлення до героя, про якого ви пишете.
 9. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідовність викладу, грамотність, постановку розділових знаків.
 10. Перепишіть на чистовик.

Пам’ятка №12. Як написати твір компаративного характеру


1.      Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.
2.      Визначте головну ідею твору.
3.      Складіть план, доберіть епіграф, що відповідатиме темі твору та розкриватиме його головну думку.
4.      Визначте, що об’єднує та вирізняє аналізовані вами твори.
5.      Продумайте, який цитатний матеріал з обох творів ви використаєте для аргументації своєї думки.
6.      Порівнюючи твори, не забувайте про композиційні засоби викладу думок, а саме:
а)      Інтригуючий початок;
б)      Послідовне розгортання тези;
в)      Хід роздумів у формі «запитання-відповідь»;
г)      Контрастне зіставлення аргументів;
д)      Експресивний висновок.
 1. Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони мають бути пов’язані з темою та головною ідеєю творю.
 1. Звертайте увагу на пропорційність частин твору.
 2. Стежте за тим, щоб ваші думки розкривалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов’язане з наступним.
 3. Формулюючи речення, намагайтеся висловлювати вашу думку точно, просто, ясно, образно, без подвійного тлумачення.

Пам’ятка №13. Як підготуватися до написання твору-стилізації


1.      Чітко сформулюйте тему й ідею художнього твору, який будете наслідувати, перекажіть його основні події.
2.      Моделюючи твір-стилізацію або його фрагмент, спробуйте «вжитись» у текст художнього твору й подивитись на нього очима автора.
3.      Визначте основні жанрово-стилістичні ознаки наслідуваного твору.
4.      Впишіть з тексту художнього твору окремі слова, словосполучення, крилаті виразі, синтаксичні конструкції, що допоможуть вам наблизити свою роботу до авторської манери.
5.      Якщо необхідно замінити або ввести в літературний твір додатковий елемент сюжету (опис, розповідь, монолог, діалог, роздум), пам’ятайте про основну функцію, яку має виконувати даний елемент у художньому тексті.
6.      У тому разі, коли необхідно скласти оригінальний зв’язний текст-наслідування, дайте для себе відповідь на такі запитання: «Про що я писатиму?» та «Як це робитиму?».
7.      Орієнтуючись на тему, стиль та жанр наслідуваного тексту, визначте головну думку та структуру вашого майбутнього твору, продумайте його сюжет і систему образів, доберіть засоби художньої виразності і оберіть назву вашій стилізації.
8.      Напишіть твір на чернетці.
9.      Уважно прочитайте написане й перевірте:
¨      Чи витримано жанр і стиль тексту;
¨      Чи не порушено логіку викладу;
¨      Чи збережено мовні, лексичні, синтаксичні особливості наслідуваного твору;
¨      Чи немає орфографічних та пунктуаційних помилок.
 1. Перепишіть роботу на чистовик.

Пам’ятка №14. Як підготуватися до дискусії

 1. Ретельно продумайте свою точку зору і аргументи до неї.
 2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте її з тих питань, у яких ви не згодні з вашим опонентом.
 3. Використовуйте метод Сократа, який виявляється у тому, що свою думку ви розподіляєте на маленькі частинки і кожну пропонуєте у формі запитання.
 4. Уникайте категоричності, особливо, якщо ви заперечуєте.
 5. Обминайте монологи, адже діалог продуктивніший.
 6. Умійте почути та зрозуміти позицію опонента.
 7. Не переривайте свого співрозмовника.
 8. Не висміюйте його і не доводьте його думку до абсурду.
 9. Не чіпляйтеся до невдалої форми висловлювання опонента.
 10. Не переходьте на особистість співрозмовника.
 11. Не розбивайте його позицію, а доводьте свою.
 12. Волійте не перемогти, а знайти істину.
 13. Погоджуйтесь з тим, у чому правий ваш співрозмовник, знайдіть раціональне у його словах.
 14. Майте мужність визнати свою неправоту і просити критичного обговорення запитання.
 15. Поясніть, чому ви не можете погодитися зі своїм опонентом, і висловіть свої аргументи.

Пам’ятка №15. Як написати синквейн (сенкан)1


 1. Напишіть перший рядок синквейну, що розкриватиме тему навчального матеріалу, висловлену одним словом, зазвичай іменником;
 2. Напишіть другий рядок вашої творчої роботи, який передбачає опис об’єкта, що розглядається через низку прикметників;
 3. Напишіть третій рядок, який містить опис дії, що криється в тому навчальному матеріалі, який розглядається, тому розкривається за допомогою низки дієслів;
 4. Напишіть четвертий рядок, який складається з невеличкої фрази, що висловлює ставлення автора до об’єкта дослідження;
 5. Напишіть п’ятий рядок – це одно слово, яке на емоційно-образному чи філософсько-узагальненому рівні розкриває суть теми;
 6. Прочитайте написане.

Пам’ятка №16. Як скласти асоціативний ланцюжок на певну тему


            Асоціативний ланцюжок – низка слів та словосполучень, що передають асоціації, які виникають на задану тему.
 1. Визначте центральне слово або фразу повідомлення.
 2. Запишіть якомога більше слів та висловів, що спадають на думку з обраної теми.
 3. Установіть внутрішні зв’язки між записаними словами.
 4. Презентуйте створені асоціативні ланцюжки чи кущі.

Пам’ятка №17. Як створити рекламний проект за прочитаним художнім твором

            Реклама – поширення відомостей про якийсь об’єкт з метою його популяризації.
 1. Чітко визначте своє ставлення до прочитаного й подумайте, чим цей художній тві та його автор можуть привернути увагу читачів-однолітків.
 2. Оберіть необхідний тип реклами (друкована, радіо- або телереклама).
 3. Використовуючи текст художнього твору або відомості з біографії його автора, виділіть цікаві епізоди, які можуть скласти сюжетну основу вашої реклами.
 4. Продумайте структуру вашого рекламного проекту. Визначте місце й послідовність таких складових реклами, як заголовок, ілюстрації, текст.
 5. Доберіть заголовок.
 6. Змоделюйте звуковий та візуальні ряди реклами.
 7. Визначте основні художні прийому, за допомогою яких ви прагнете заволодіти увагою аудиторії.
 8. Розставте логічні наголоси, паузи, продумайте інтонацію та темп читання.
 9. Відкоригуйте свою роботу, виправте помилки.
 10. Потренуйтесь у проголошенні створеного вами рекламного проекту за прочитаним художнім твором.

Пам’ятка №18. Як підготуватися до виразного читання за ролями


1.      Уважно прочитайте художній твір.
2.      Чітко визначте головну думку твору та риси дійових осіб.
3.      Перечитайте уривок, обраний для читання за ролями, та позначте олівцем слова дійової особи, за яку ви читатимете текст.
4.      Уявіть «свого» персонажа. Усно опишіть його зовнішність, характер, почуття, настрої, особливості мовлення та з’ясуйте його ставлення до інших персонажів – учасників діалогу.
5.      Визначте інтонаційний та емоційний малюнок «своєї» ролі, розставте логічні наголоси, паузи, продумайте інтонацію та темп читання.
6.      Визначаючи індивідуальні особливості мовлення «вашого» персонажа, звертайте увагу на слова автора після кожної репліки.
7.      Будьте уважними, читайте лише слова обраного вами героя, пропускаючи при цьому слова автора і репліки інших персонажів.
8.      Готуючись до читання тексту за героя художнього твору, пам’ятайте, що вам не треба перевтілюватися у «вашого» персонажа, як це робить автор. Достатньо лише засобами виразного читання відтворити його думки і почуття.

Пам’ятка №19. Як написати кіносценарій за художнім твором


 1. Оберіть для екранізації логічно завершену частину твору.
 2. Придумайте назву кіносценарію, визначте головну думку та дійових осіб уявного фільму.
 3. Поділіть обраний уривок на епізоди і продумайте зміст кожного з них, для цього уявіть зображувану картину, чітко встановіть послідовність зйомки, простежте зміну планів зображення.
 4. Для повноти зображення користуйтесь не тільки текстом виділеної частини твору, а звертайтесь також до інших епізодів.
 5. Виділіть у тексті художнього твору слова і словосполучення, які стануть вам у пригоді під час написання кіносценарію.
 6. Продумайте звукове оформлення епізоду, зміст закадрового тексту або пояснювальних написів. Доберіть, якщо необхідно, музичний супровід.
 7. Укладаючи чорновий варіант кіносценарію, користуйтесь словами для довідок: середнім планом узято…; великим планом показано…; камера фіксує зображення…; на фоні… видніється; у кадрі з’являється …; зйомка триває; у центрі кадру розташовано; камера висвітлює; чути голоси людей; шепіт вітру тощо.
 8. Оформіть записи у вигляді таблиці:
№ епізоду
Назва епізоду
Місце дії
Зміна планів зображення
Звукове оформлення епізоду
Пояснювальний запис або закадровий текст
Пам’ятка №20. Як підготувати інсценізацію епічного твору або його фрагмента

 1. Установіть логічну послідовність подій, зображених в обраному для інсценізації епічному творі.
 2. З’ясуйте, у чому полягає конфлікт – суперечка, боротьба, зіткнення характерів, що лежить в основі твору.
 3. Осмисліть головну думку твору та своєрідність авторського ставлення  до зображуваного – від цього залежатиме загальний настрій вашої інсценівки.
 4. Визначте головних і другорядних персонажів, їх групування.
 5. Складіть список дійових осіб, а також зазначте час й обстановку дії.
 6. Моделюючи діалог, пам’ятайте про значення мовлення дійової особи в розкритті її характеру.
 7. Доберіть до реплік дійових осіб ремарки,тобто зауваження, що стосуються їхнього психологічного стану і вчинків.
 8. Розподіліть, якщо це необхідно, авторський текст між репліками персонажів.
 9. Працюючи над інсценівкою, намагайтесь максимально наблизитись до стилю епічного  твору.
 10. Продумайте використання таких засобів художньої виразності драматичного твору, як паузи, мовчання, внутрішні монологи персонажів тощо.
 11. Підготуйте виразне читання складеної вами інсценівки.

Пам’ятка №21. Як підготувати літературну вікторину


 1. Визначте тему та зміст літературної вікторини. Назвіть її.
 2. Продумайте мовностилістичні засоби і характер відповідей вашої вікторини.
 3. Окресліть приблизну кількість запитань та обсяг літературного матеріалу.
 4. Укладаючи запитання до літературної вікторини, пам’ятайте, що вони мають бути не складними й не легкими, чіткими, цікавими, несподіваними і інтрегуючими.
 5. Дайте відповіді на підготовлені вами запитання й запишіть їх поруч у дужках.
 6. Потренуйтесь у проголошені запитань.
Комментариев нет:

Отправить комментарий