Вітаю на блозі світової літератури

Тестові завдання    Инструкция
 1. Образи для своїх творів Д.Дефо почував з народних казок і легенд античності реальності дії
 2. У романах Д.Дефоо описаний вплив на людину середовище релігії освіти
 3.  "П'ятнадцятирічний капітан" Ж.Верна відбуваються на шхуні  "Дункан"  "Пілігрім"  "Еспаньйола"  
 4.  Юний капітан привів шхуну до Північної Америки Австралії Африки
 5. Перша збірка поезій В.Вітмена мала назву  "Листя трави"  "Листя дерев"  "Листя квітів"  
 6. Вірші В.Вітмена написані ямбом дольником віерлібом
 7. Вкажіть першу збірку П.Верлена  "Романси без слів"  "Сатурнічні поезії"  "Колишнє й недавнє"  
 8. Який напрям поєднався у ліриці П.Верлена романтизм і класицизм імпресіонізм і символізм символізм і натуралізм
 9.  Вірш "П'яний корабель" А.Рембо написав у зрілому віці  у п'ятнадцять років  у старості
 10.  Ліричний герой вірна А.Рембо "Моя циганерія\" філософ мандрівник естет
 11.  Протопитипом Нори у п'єсі "Ляльковий дім" є  письменниця Лаура Кілер акстриса Елеонера Дузе одна с приятельок Ібсена
 12.  П'еса "Ляльковий дім" за жарном є соціально-психологічною драмою соціально-психологічною трагедією соціально-психологічною комедією


    
                                                                            Варіант 1
ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ ПРО РОБІН ГУДА ТА БИЛИНИ ПРО ІЛЛЮ  МУРОМЦЯ
Початковий рівень
1. Укажіть правильну відповідь.
А Сюжетною основою билин є легендарна історія Київської Русі;
Б сюжетною основою билин є походи київського князя;
В сюжетною основою билин є героїчні подвиги окремих воїнів із князівської дружини.
2. Ілля Муромець,за пророкування мандрованих старчиків,повинен був стати:
А славним богатирем;
Б славним витязем ;
В славним воїном.
3. Маріам,беручий стрілку з рук Робіна Гуда,назвала його:
 А  Роб Мандрівник;
 Б  Роб Лучник;
 В  Роб в каптурі.
Середній рівень
4. Назвіть друзів і ворогів Робін Гуда.
5. Закінчіть речення.
Ілля Муромець - …
Давньоруські билини виконувалися у супроводі …
6. Назвіть головних героїв сербської народної балади «Смерть матері Юговечів»
Достатній рівень
7. Якими є художньо-виражальні засоби балад?
8. Охарактеризуйте билинних богатирів.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
 А визначте проблематику фольклорних балад про Робін Гуда.
 Б доведіть,посилаючись на тексти творів про Іллю Муромця,що в билинах оспівується почуття власної   гідності людини.
 
                                                           
                                                                            Варіант 2
ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ ПРО РОБІН ГУДА ТА БИЛИНИ ПРО ІЛЛЮ МУРОМЦЯ
Початковий рівень
1. Твори якого жанру часто починаються заспівом?
А  пісні;
Б  билини;
В  балади.
2. Мандровані старчики наказали Іллі Муромцю відчинити:
А  вікно;
Б  двері;
В  ворітечка.
3. Робін Гуд вирішив узяти участь у змаганні лучників,бо хотів:
 А  помститися шерифу;
 Б  держати золоту стрілу;
 В  стати королівським лісником.
Середній рівень
4. Згадайте,з ким із богатирів Ілля Муромець не мав права битися.
5. Де і коли відбувається дія у баладі «Смерті матері Юговечів»?
6. Дайте визначення балади.
Достатній рівень
7. Дайте визначення билини як твору фольклорного жанру. Які засоби художньої виразності в ній використовуються?
8.Напишіть, у чому полягає трагізм балади «Смерть матері Юговичів».
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
     А  Доведіть,що між фольклорними баладами й українськими козацькими піснями та думами є багато спільного.
     Б  Подумайте, чи є актуальними в наш час проблеми, що порушуються у билинах та фольклорних баладах. Свою відповідь обґрунтуйте.
                                                               
                                                                  Варіант  1
                                        ЛІТЕРАТУРНІ БАЛАДИ
(Ф. ВІЙОН «БАЛАДА ПРИКМЕТ», Ф. ШІЛЛЕР «РУКАВИЧКА», Й. В. ГЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ», О. ПУШКІН «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА», Р. Л. СТІВЕНСОН «ВЕРЕСКОВИЙ МЕД», А. МІЦКЕВИЧ «АЛЬПУХАРА»)
Початковий рівень
1. За своє коротке життя цей поет зазнав величезних злигоднів, неодноразове перебував у в’язниці , його навіть засудили до страти, але потім помилували. Про кого йдеться?
    А  Ф. Шіллер;
    Б  Й. В. Гете;
    В  Ф.Війон.
2. В основі літературної балади часто лежить:
    А  народні казка;
    Б  народна легенда;
    В  народна пісня.
         3. Укажіть рядок прізвищ письменників, кожен з яких писав балади.
    А  А. Чехов, Р. Л. Стівенсон, Дж. Свіфт, М. Лермонтов;
    Б  Ф. Війон, Ф. Шіллер, Й. В. Гете, Р. Л. Стівенсон;
    В  О. Пушкін, ОГенрі, В. Шекспір, Ш. Перро.
Середній рівень
4. Наведіть приклади використання прийому антитези у творі Ф. Війона «Балада прикмет».
5. Напишіть слово, яким величали Олега.
6. Чому були винищені племена піктів у Шотландії?(За баладою Р. Л. Стівенсона «Вересковий мед».) 
Достатній рівень
7. Визначте головну думку балади Ф. Війона «Балада прикмет».
         8. Як ви гадаєте, чому О. Пушкіна хвилювала тема зіткнення людини зі своєю долею?
                Високий рівень
                9. Виконайте одне із завдань.
                А  Схарактеризуйте поведінку Деларжа і Кунігунди. Хто з них викликає більше    симпатії? Свою відповідь аргументуйте.
                    Б  Поміркуйте, яку роль у розвиткові сюжету балади Й. В. Гете «Вільшаний король» відіграє переплетіння реального і фантастичного.
                                                   Варіант 2
                                      ЛІТЕРАТУРНІ БАЛАДИ
(Ф. ВІЙОН «БАЛАДА ПРИКМЕТ», Ф. ШІЛЛЕР «РУКАВИЧКА», Й. В. ГЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ», О. ПУШКІН «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА», Р. Л. СТІВЕНСО«ВЕРЕСКОВИЙ МЕД», А. МІЦКЕВИЧ «АЛЬПУХАРА»)
Початковий рівень
1. Ф. Війон у «Баладі прикмет» використав прийом:
А  алегорії;
Б  гіперболи;
В  антитези.
2. Як називали віщунів у давніх слов’ян?
А  волхви;
Б  мудреці;
В  чаклуни.
3. Яким королем був Альманзор?
А  сицилійським;
Б  мавританським;
В  мусульманським.
Середній рівень
4. Чому ворожбит не взяв з князя Олега нагороду за своє віщування?
5. Назвіть основні ознаки літературних балад.
6. Напишіть, кому з геройв належать наведені нижче слова. Вкажіть автора і назву твору.
Любе дитя, до мене мерщій
Будемо гратись в оселі моїй…
___________________________________________________________
Щодня,щогодини, лицарю мій,
Присягайтесь ви в любові своїй…
___________________________________________________________
З тобою, мій друже, мій вірний слуга,
Пройшов  я походи великі…
___________________________________________________________
Достатній рівень
7. Схарактеризуйте образи старого пікта і його сина. У чому полягала сила цих героїв?
8. Як О. Пушкін у «Пісні про віщого Олега» вирішує проблему взаємин пророка із земним володарем? Хто і чому має більшу силу? Свою відповідь аргументуйте.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  напишіть твір-мініатюру «Символічні образи в баладі Р. Л. Стівенсона «Вересковий мед».
Б  поміркуйте, чи можна вважати проблеми, що порушуються в баладах, загальнолюдськими й завжди актуальними.
                                                             
                                                                Варіант 3
                                       ЛІТЕРАТУРНІ БАЛАДИ
(Ф. ВІЙОН «БАЛАДА ПРИКМЕТ», Ф. ШІЛЛЕР «РУКАВИЧКА», Й. В. ГЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ», О. ПУШКІН «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА», Р. Л. СТІВЕНСОН «ВЕРЕСКОВИЙ МЕД», А. МІЦКЕВИЧ «АЛЬПУХАРА»)
Початковий рівень
1. У якому давньоруському творі вміщено легенду про князя Олега?
А  у «Повчанні Володимира Мономаха»;
Б  у «Повісті минулих літ»;
В  у «Повісті про Бориса і Гліба».
2. У якому творі використаний прийом єдиного початку?
А  «Рукавичка» Ф. Шіллера;
Б  «Вересковий мед» Р. Стівенсона;
В  «Балада прикмет» Ф. Війона.
3. Головною думкою балади А. Міцкевича «Альпухара» є :
А  ностальгія за батьківщиною;
Б  уславлення яскравих особистостей;
В  оспівування мужності й нескореності перед ворогом.
Середній рівень
4. Прочитайте віршовані рядки. Вкажіть автора і назву твору.
Я знаю-мухи гинуть в молоці,
Я знаю добру і лиху годину…
__________________________________________________________
Із темного лісу старий чарівник
Виходить назустріч поволі…
__________________________________________________________
Володарю,казав я правду:
Від сина чекав біди…
5. Назвіть ознаки балади як літературного жанру.
6. Чому маленькі пікти навіть ціною власного життя зберігали таємницю вересового напою?
Достатній рівень
7. Наведіть приклади художнього переосмислення реальних історичних подій у баладах. Яка їхня роль у цих творах?
8. Визначте головну думку балади Й. В. Гете «Вільшаний король».
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  напишіть, як у баладі Ф. Шіллера «Рукавичка» розкривається тема людської гідності.
Б  поміркуйте, яка роль прийомів психологізму, антитези, художніх засобів(епітетів, метафор, порівнянь) в образній системі балади А. Міцькевича «Альпухара».
                                                             Варіант 1
ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ (ВАЛЬТЕР СКОТТ «АЙВЕНГО»)
Початковій рівень
1. Засновником якого жанру вважається В. Скотт?
А  побутового роману;
Б  історичного роману;
В  психологічного роману.
2. У кого була закохана леді Ровена?
А  у принца Джона;
Б  в Айвенго;
В  у Річарда Левине Серце.
3. Напис іспанською мовою «Desdichado» азначав:
А  «позбавлений спадщини»;
Б  «позбавлений влади»;
В  «позбавлений престолу»
Середній рівень
4.  Прочитайте фрагмент тексту. Назвіть героя, про якого йдеться. Що вам про нього відомо?
Кажуть, він – один із найхоробріших рицарів ордену Храму, але підвладний звичними між ними гріхами: гордовитий, зухвалий, жорстокий, хтивий, не боїться нічого на землі й на небі.
5. Як Айвенго врятував життя старого єврея?
6. Чому принц Джон злякався, коли одержав звістку від французького короля? Що означив зміст записки: «Будьте обережні – диявол спущений з ланцюгів»?
Достатній рівень
7. Наведіть конкретні приклади сили, мужності, витривалості Айвенго. Чи подобається вам цей герой і чи саме?
8. Чому Локслі виявив поблажливість до зброєносця лицаря Позбавленого Спадку? Як це його характеризує?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  схарактеризуйте жіночі образи роману В. Скотта «Айвенго». Знайдіть спільне та відмінне між образами Ровени і Ровекки.
Б  поміркуйте, які проблеми порушує автор у своєму романі. Чи можна вважати їх актуальними сьогодні?
                                                           Варіант 2
ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ (ВАЛЬТЕР СКОТТ «АЙВЕНГО»)
Початковий рівень
1. Хто ховався під маскою Чорного лицаря?
А  Річард I;
Б  Айвенго;
В  Робін Гуд.
2. Для чого принц Джон кинув жезл на арену під час поєдинку лицарів?
А  щоб урятувати від приниження Бріана де Буагільбера;
Б  щоб урятувати Чорного лицаря;
В  щоб допомогти Айвенго.
3. Що особливо цінував Айвенго?
А  лицарство;
Б  прихильність короля;
В  жіночу вроду.
Середній рівень
4. Прочитайте фрагмент тексту. Назвіть героя, про якого йдеться. Коротко охарактеризуйте його.
Ні! Вбий мене своїм кинджалом, засмаж на цьому вогнищі, але зглянься над моєю донькою, відпусти її з честю, без образи.
5. Чому змінилося ставлення Бріана де Буагільбера до Ревекки?
6. Визначте головну тему роману «Айвенго».
Достатній рівень
7. Схарактеризуйте обра короля Річарда.
8. Подумайте, чому Айвенго після перемоги тнад Бріаном де Буагільбером не прийняв ні обладунків, ні викупу. Чи правильно він вчинив?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  поміркуйте, спираючись на роман «Айвенго», який вплив мають реальні історичні події, соціальний статус, національність на долю людини.
Б  напишіть твір – мініатюру «Національний та історичний колорит роману В. Скотта “Айвенго”».
Варіант 1
УКРАЇНА ТА ЇЇ ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ
(М. ГОГОЛЬ «ТАРАС БУЛЬБА», Р. М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»)
Початковий рівень
1. У повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» зображено події:
А  часів Запорозької Січі;
Б  часів монголо – татарської навали;
В  часів Київської Русі.
2. З якого твору взято цитату: «Той старий був сам Бог»?
А  «Пісня про правду» Р. Рільке;
Б  «Тарас Бульба» М. Гоголя;
В  «Старий і море» Е. Хемінгуея.
3. Батько Олекси з оповідання Р. М. Рільке «Пісня про Правду» був:
А  ковалем;
Б  кобзарем;
В  шевцем.
Середній рівень
4. Напишіть, про кого з героїв йдеться, вкажіть назву твору й автора.
Він теж кипів жадобою подвигу, але разом з тим душа його була приступна й для інших почуттів.
5. Що Янкель розповів Тарасу про Андрія? Як батько сприйняв цю новину?
6. Чому Олекса полишив дім і пішов зі сліпим кобзарем?
Достатній рівень
7. Доведіть, що твір М. Гоголя «Тарас Бульба» є повістю.
8. Подумайте, чому Тарас Бульба так сказав про Андрія: «І це добрій – враг би не взяв його!- вояка! Не Остап,а добрий,добрий теж вояка!»
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  Охарактеризуйте образ Тараса Бульби. Які риси народного  героя знайшли втілення у цьому персонажі?
Б  Поміркуйте, яка роль народної пісні у пробудженні свідомості простих людей. (На основі твору Р. М. Рільке «Пісня про Правду».)
                                                            Варіант 2
                           УКРАЇНА ТА ЇЇ ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ
М. ГОГОЛЬ «ТАРАС БУЛЬБА», Р. М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»)
Початковий рівень
1. Сини Тараса Бульби вчилися:
А  у київський академії;
Б  в Острозькій школі;
В  за кордоном.
2. Сліпий кобзар із твору Р. М. Рільке:
А  співав народні думи про славних козаків;
Б  розповідав «казку про Правду і Кривду»;
В  співав «Пісня про Правду»
3. Розповідний художній твір середнього обсягу – це :
А  повість;
Б  балада;
В  оповідання.
Середній рівень
4. Визначте жанр твору Р.М. Рільке «Пісня про Правду». Назвіть характерні ознаки цього жанру.
5. Напишіть,про кого з героїв йдеться, вкажіть автора й назву цього твору.
[Він] почав с того свій шлях, що першого року ще втік. Його звернули, відшмагали тяжко й посадили за книжку. Чотири рази закопував він свого букваря в землю, і чотири рази, вибивши його немилосердно, купували йому нового.
6. Як Остап став отаманом? Чи справлявся він зі своїми обов’язками?
Достатній рівень
7. Наведіть коректні приклади використання в оповіданні Р. М. Рільке «Пісня про Правду» рис українського національного колориту.
8. Розкажіть про закони, що планували у середовищі козаків Запорізької Січі.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  Напишіть твір-мініатюру «Остап та Андрій: спільне й відмінне».
Б  Подумайте, яка роль пейзажів у творах «Тарас Бульба» та «Пісня про Правду».
                                                         Варіант 3
                           УКРАЇНА ТА ЇЇ ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ
М. ГОГОЛЬ «ТАРАС БУЛЬБА», Р. М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»)
Початковий рівень
1. Твір Р.М. Рільке «Пісня про Правду» був навіяний авторові:
А  української народної легенди;
Б  українською народною казкою;
В  українською народною піснею.
2. У характері якого персонажу М. Гоголя простежується неоднозначність?
А  у характері Тараса Бульби;
Б  у характері Остапа;
В  у характері Андрія.
3. Коли Р. М. Рільке відвідав Україну?
А  у 1899 і 1900 роках;
Б  у 1917 році;
В  перед смертю.
Середній рівень
4. Як приймали на Січ нових людей?
5. Прочитайте фрагмент тексту. Напишіть ім’я героя, про якого йдеться, укажіть назву твору та автора.
…Він здебільша блукав у степу, жодна душа не знала, де саме. Ніхто не тримав його в дома… Та й в усьому селі нікому було піклуватися хлопцем. На Запорізьку Січ ніхто не хотів його брати з собою через те, що він усім здавався надто слабосилим, а чи, може, ще й замолодим. Якось він був утік і добрався до найближчого монастиря, але ченці його не прийняли,- отож для нього лишився тільки степ, широкий, хвилястий степ.
6. Яка особливість побудови твору «Пісня про Правду»?
7. Розкажіть про бойове товариство, побут і звичай запорожців на основі повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
8. Як ви розумієте слова Евальда, котрий, прослухавши розповідь про руських співців, сказав: «Цей старий був сам бог»?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  напишіть твір-роздум на тему «Зрада заради кохання: виправдана вона чи ні». (На основі твору М. Гоголя «Тарас Бульба».)
Б  поміркуйте, чому австрійський письменник Р.М. Рільке відвідавши Україну, був вражений настільки, що хотів навіть змінити віру.
                                                         Варіант 1
                                          ПРИГОДИ ТА ФАНТАСТИКА
(ДЖ.СВІФТ «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА», А.К.ДОЙЛЬ «СОБАКА                    БАКСЕРВІЛІВ»)
Початковий рівень
1. У повісті «Мандри Лемюеля Гуллівера», змальовуючи англійську дійсність XVI ст., Дж. Свіфт використовує:
А  гумор;
Б  іронію;
В  сатиру.
2. Де навчався Гуллівер?
А  в Оксфорді
Б  у Кембріджі;
В  у Гарварді.
3. Що забув у Шерлока Холмса відвідувач?
А ціпок;
Б  капелюха;
В  рукавиці.
Середній рівень
4. Які науки вивчав Гуллівер?
5. Які внутрішні та зовнішні проблеми хвилювали жителів Ліліпутії?
6. За що роду Баскервилів було послано прокляття?
Достатній рівень
7. Розкажіть про державний устрій, закони та звичаї Ліліпутії.
8. Назвіть основні ознаки літературного детективу. Доведіть, що твір А.К.Дойля  «Собака Баскервілів» є детективом.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  визначте коло проблем,які порушує Дж. Свіфт у повісті «Мандри Лемюеля Гуллівера». Яке ваше ставлення до них.
Б  охарактеризуйте образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона як зразок класичного детективного дуету.
                                                      Варіант 2
                                     ПРИГОДИ ТА ФАНТАСТИКА
(ДЖ.СВІФТ «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА», А.К.ДОЙЛЬ «СОБАКА                    БАКСЕРВІЛІВ»)
Початковий рівень
1. Ким Гуллівер мріяв стати?
А  лікарем;
Б  моряком;
В  фінансистом.
2. Звідки вирушив у плавання корабель «Антилопа», на якому служив Гуллівер?
А  із Глазго;
Б  з Ліверпуля;
В  з Брістоля.
3. Сатира – це:
А  різке викриття й гостре осміяння зображуваного;
Б  основна думка про зображені у художньому творі життєві явища;
В  осуд і негативне ставлення до зображуваного.
Середній рівень
4. Як Гуллівер заслужив прихільність імператора?
5. Прочитайте фрагмент тексту. Напишіть, про якого героя йдеться, вкажіть автора та назву твору.
…Він майже ніколи й ні з ким не ділився до кінця своїми планами доти, поки цілком їх не здійснював. Почати в цьому, безперечно, знаходила прояв власна вдача мого друга, бо він любив підкоряти своїй волі й дивувати тих, хто його оточував.
6. Як у Ліліпутії призначали кандидатів на високі державні посади?
Достатній рівень
7. Схарактеризуйте образ Гуллівера. Розкажіть про його життя в країні ліліпутів.
8. Як Шерлок Холмс розплутав справу Генрі Баскервіля? Які методи він використовував?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  поміркуйте на тему «Гострота сатири Дж.СВіфта». (На основі повісті «Мандри Лемюеля Гуллівера».)
Б  напишіть твір-мініатюру на тему «Шерлок Холмс - супердетектив».
                                                          Варіант 3
                                       ПРИГОДИ ТА ФАНТАСТИКА
(ДЖ.СВІФТ «МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА», А.К.ДОЙЛЬ «СОБАКА                    БАКСЕРВІЛІВ»)
Початковий рівень
1. Гуллівер опинився у ліліпутів, тому що корабель «Антилопа»:
А  розбився об скелю;
Б  потонув у результаті шторму;
В  був захоплений піратами.
2. Яку річ Гуллівера ліліпути знайшли на березі моря?
А  плащ;
Б  чоботи;
В  капелюха.
3. Основою детективного твору є:
А  захоплива інтрига;
Б  ланцюжок міркувань головного героя;
В  наявність у сюжеті факту вбивства.
Середній рівень
4. Як було звільнено Гуллівера?
5. Прочитайте фрагмент тексту. Напишіть, про кого з героїв ідеться, вкажіть автора та назву твору.
Це був дуже високий на зріст, худорлявий чоловік з довгим, схожим на пташиний дзьоб носом, що стирчав між гострих сірих і вузько посаджених очей, які яскраво блищали за скельцьцями окулярів у золотій оправі. Одягнений він був так, як і належить людині його професії.
6. Дайте визначення поняття «сатира».
Достатній рівень
7. Розкажіть про Генрі Баскервіля. Визначте риси його вдачі.
8. Охарактеризуйте жителів Ліліпутії. Яке враження вони справили на вас?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  подумайте, завдяки чому Дж.Свіфт досягає ефекту реалістичності оповіді.
Б  напишіть, які елементи інтриги використовує А.К.Дойль у своєму творі.
                                                           Варіант 1
                                КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН
(О’ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК», ДЖ.ОЛДРІДЖ «ОСТАННІЙ ДЮЙМ» )
Початковий рівень
1. Джонсі та Сью потоваришували, бо виявили спільні погляди:
А  на мистецтво, літературу, музику;
Б  на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави; В  на мистецтво, солодощі, улюблений район міста.
2. Що мріяла намалювати Джонсі?
А  Неаполітанську затоку;
Б  Ніагарський водоспад;
В  канали Венеції.
3. Скільки років було Бенові?
А  42;
Б  44;
В  43;
Середній рівень
4. З якими труднощами зіткнулися Джонсі та Сью у новому місті?
5. Яким чином Берман допоміг Джонсі?
6. Прочитайте уривок тексту. Напишіть, про якого героя йдеться, вкажіть автора та назву твору.
Отак він і залишився з порожніми руками, коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він був не потрібен, та десятирічного сина, що народився надто пізно і…чужого їм обом, самотнього, неприкаяного хлопчика, який у десять років розумів, що мати ним не цікавиться, а батько – стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, різка й небагатослівна в ті лічені хвилини,коли вони бували разом.
Достатній рівень
7. Дайте визначення поняття «новела», назвіть характерні ознаки цього жанру.
8. Визначте ідейний зміст новели О’Генрі «Останній листок».
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдан.
А  напишіть твір – мініатюру «Витоки конфлікту Бена і Деві». (На основі твору Дж.Олдріджа «Останній дюйм».)
Б  подумайте, чому Джонсі назвала намальований листок плюща останнім шедевром Бермана.
                                                         Варіант 2
                          КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН
(О’ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК», ДЖ.ОЛДРІДЖ «ОСТАННІЙ ДЮЙМ» )
 Початковий рівень
1. Що рахувала хвора Джонсі?
А  хмари на небі;
Б  листя плюща;
В  прахів за вікном.
2. Для чого Бен літав на Чорне море?
А  щоб відпочивати;
Б  щоб займатися науковими дослідженнями;
В  щоб знімати акул та рибу – молот на замовлення телевізійної компанії.
3. Скільки років було художнику Берману?
А  за шістдесят;
Б  за сорок;
В  за п’ятдесят.
Середній рівень
4. Хто допоміг Джонсі видужати?
5. Що здивувало Бена у поведінці сина в критичній ситуації?
6. Дайте визначення поняття «новела».
Достатній рівень
7. Як ві думаєте, що змусило Бермана пожертвувати собою заради іншої людини?
8. Подумайте, яке символічне значення мають слова «останній дюйм»? Як ви їх розумієте?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  напишіть твір – мініатюру «Роковий і щасливий листок плюща». (На основі оповідання О’Генрі «Останній листок». )
Б  поміркуйте, у чому полягає своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні «Останній дюйм».
                                                                Варіант 3
                                  КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН
(О’ГЕНРІ «ОСТАННІЙ ЛИСТОК», ДЖ.ОЛДРІДЖ «ОСТАННІЙ ДЮЙМ» )
Початковий рівень
1. Які із перелічених ознак дають підставу назвати твір О.Генрі  «Останній листок» новели?
А  повчальність,алегоричність оповіді;
Б  напружений, динамічний сюжет, несподіваний фінал;
В  сюжет, заснований на змалюванні певного епізоду із життя одного героя.
2. Що Сью назвала останнім шедевром Бермана?
А  картину з чудовим осіннім пейзажем;
Б  намальований лист плюща;
В  намальований кленовий лист.
3. Хто подолав останній дюйм польоту в оповіданні Дж. Олдріджа?
А  Бен;
Б  Деві;
В  Берман.
Середній рівень
4. Прочитайте фрагмент тексту. Напишіть, про якого героя йдеться, вкажіть автора та назву твору.
Залишившись на висоті трьох футів, Він подумав,що вже ніколи більше не зможе плакати. У нього на все життя висохли сльози.
5. З ким порівнюється Берман? Чи випадковим є таке порівняння?
6. Завдяки чому Бенові вдалося вижити?
Достатній рівень
7. Напишіть,що вас найбільше вразило коли ви читали новелу «Останній листок».
8. Розкажіть про формування характеру Деві у назвичайних обставинах.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  напишіть твір – мініатюру «Гуманізм новели О’Генрі Останній листок».
Б  поміркуйте, чому саме в екстремальній ситуації найкраще розкривається сутність людини. (На основі творів даного розділу. )
                                                           Варіант 1
                  ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ. МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ
(О. ТВАРДОВСЬКИЙ «Я БУВ ВБИТИЙ ПІД РЖЕВОМ…», «НА КАРБ НЕ СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…», Г. БЕЛЛЬ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…», М. ШОЛОХОВ «ДОЛЯ ЛЮДИНИ», Р. КІПЛІНГ «ЯКЩО» )
Початковий рівень
1. Що попросив героя оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти ідеш у Спа…» у шкільного сторожа Біргелера :
А  води;
Б  молока;
В  кави.
2. Хто є героєм поезії О. Твардовського «Я був битий під Ржевом»?
А  рядовий Євсєєв;
Б  лейтенант Дмитрієв;
В  безіменний солдат.
3. Ким був Андрій Соколв, герой оповідання М. Шолохова «Доля людини»?
А  водієм;
Б  військовим кореспондентом;
В  теслею.
Середній рівень
4. Визначте тему оповідання М. Шолохова «Доля людини».
5. Напишіть, що таке анафора.
6. Напишіть прізвища авторів і назва творів, з яких взято рядки.
И у мертвых, безгласних,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она спасена.
_________________________________________________________________
Что я их мог, но не сумел сберечь –
Речь не о том, но все же, все же, все же…
_________________________________________________________________
Якщо, усе поставивши на картку,
Ти не боїшся долей ризикнуть,
А як загубиш, все почне спочатку,
Зібравши речі в нову дальню путь…
_________________________________________________________________
Достатні рівень
7. Визначте головну думку оповідання М. Шолохова «Доля людини» і Г. Белля «Подорожній, коли ті прийдеш у Спа…». Що об’єднує ці твори?
8. Які художні засоби використовуєте Р. Кіплінг у вірші «Якщо…» для вираження головної думки твору?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань
А  напишіть твір – мініатюру «Головний герой оповідання Г. Белля Подорожній,коли ти прийдеш у Спа… – безвинна жертва війни».
Б  поміркуйте, чому Андрій Соколов вирішив забрати Ванюшку до себе? Як це характеризує героя? Свою відповідь аргументуйте.
                                                           Варіант 2
                  ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ. МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ
(О. ТВАРДОВСЬКИЙ «Я БУВ ВБИТИЙ ПІД РЖЕВОМ…», «НА КАРБ НЕ СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…», Г. БЕЛЛЬ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…», М. ШОЛОХОВ «ДОЛЯ ЛЮДИНИ», Р. КІПЛІНГ «ЯКЩО» )
Початковий рівень
1. З якого твору ці рядки?
Я – де щебет пташиний
На світанку в росі;
Я – де ваші машини
Тишу рвуть на шосе.
А  «Якщо…» Р.Кіплінга;
Б  «На карб не ставте дотепер меня…» О.Твардовського;
В  «Я був вбитий під Ржевом» О. Твардовського.
2. Повтор звуків, слів чи групи слів на початку кількох рядків, строф або фраз – це…
А  анафора;
Б  антитеза;
В  порівняння.
3. Яку фразу найчастіше повторює Андрій Соколов, герой оповідання М. Шолохова «Доля людини»?
А  «Я зроблю!»;
Б  «Я можу!»;
В  «Я повинен!».
Середній рівень
4. Які риси характеру Андрія Соколова розкриваються під час розмови з комендантом табору Мюллером?
5. За яких обставин герой оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» побачив кінець фрази?
6. Чому герої віршів О. Твардовського «Я був вбитий під Ржевом…» та «На карб не ставте дотепер мені…» безіменні?
Достатній рівень
7. Визначте особливості композиції оповідання М. Шолохова «Доля людини». Подумайте, з якою метою автор використовує таку жанрову побудову?
8. Як ви вважаєте, чому героя оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» позбавлено індивідуальних рис?
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  знайдіть спільне у зображенні війни в оповіданнях М. Шолохова «Доля людини» та Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».
Б  напишіть твір – мініатюру «Загадковість і сила російського характеру в оповіданні М. Шолохова Доля людини».
                                                       Варіант 3
                  ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ. МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ
(О. ТВАРДОВСЬКИЙ «Я БУВ ВБИТИЙ ПІД РЖЕВОМ…», «НА КАРБ НЕ СТАВТЕ ДОТЕПЕР МЕНІ…», Г. БЕЛЛЬ «ПОДОРОЖНІЙ, КОЛИ ТИ ПРИЙДЕШ У СПА…», М. ШОЛОХОВ «ДОЛЯ ЛЮДИНИ», Р. КІПЛІНГ «ЯКЩО» )
Початковий рівень
1. ЯК звали хлопчика з оповідання М. Шолохова «Доля людини»?
А  Василько;
Б  Володька;
В  Ванюшка.
2. У вірші Р. Кіплінга «Якщо…» втілюються мотиви:
А  радощів життя;
Б  складностей і суперечливостей буття;
В  переваги матеріальних цінностей над моральними.
3. Хто написав на гімназійній дошці слова «Подорожній, коли ті прийдеш у Спа…»?
А  вчитель малювання;
Б  герой оповідання;
В  лікар госпіталя.
Середній рівень
4. Прочитайте фрагменти тексту. Напишіть назву твору. Хто є його автором?
Назвіть героїв, про яких йдеться.
…І хотілося б думати, що ця російська людина назламної волі все здолає…
Болю я тепер не відчував. У машині було мені дуже кепсько; коли її трясло на вибоях, я те й знав, що кричав. Усе краще великі вирви,машина то здіймалася, то опускалась, немов корабель на морських хвилях. Але тепер почала, мабуть, діяти ін’єкція, яку мені десь у пітьмі зробили в руку: я відчув, як голка пронизала шкіру й десь аж у нозі зробилося гаряче.
5. Визначте приблизний вік героя оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..». Свою відповідь аргументуйте.
6. Наведіть приклади використання анафори у вірші «Якщо» Р.Кіплінга.
Доступний рівень
7. Подумайте, у чому полягає значущість зображення весни в оповіданні м,Шолохова «Доля людини».
8. Чому юнак з оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» побачив себе у склі лампочки операційного столу навіть  не людиною,а якимсь маленьким химерним коконом? З’ясуйте символічність такого бачення героя.
Високий рівень
9. Виконайте одне із завдань.
А  поміркуйте на тему «Трагізм решток війни». (На основі оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».)
Б  напишіть твір – мініатюру «Мистецтво бути Людиною». (На основі вивчених у даному розділі творів.)                                                                                                                     Варіант 1

                        Вступ. Людина та її світ у давніх літературах.
                                  Давньогрецька література.

Початковий рівень

1.     Художня література – це:
А. мистецтво звуку;
     Б. мистецтво слова;
     В. мистецтво пензля.    
2.  В основі давньогрецької літератури лежить:
     А. міф;
     Б. дійсність;
     В.  спогади про минуле.
3. Мандрівників, які плавали за золотим руном, називали:
     А. піратами;
     Б. мореплавцями;
     В. аргонавтами.

Середній рівень.

     4. З якими подіями, описаними у міфах, пов’язане кохання Ясона і Медеї?
     5. Як звали сліпого співця, що його зобразив Гомер у поемі «Одіссея»?
     6. Що було зображено на щиті Ахілла?

Достатній рівень.

     7. Як характеризує Ахілла той факт, що він дозволив Пріамові забрати       тіло Гектора?
     8. Назвіть тематику творів давньогрецької лірики.

Високий рівень.

     9. Виконайте одне із завдань.
          А. Доведіть, що поеми Гомера справедливо називають «енциклопедією
               Життя давніх греків».                
          Б.  Аргументуйте тезу про те, що провідною думкою поеми «Одіссея» є
               Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості.
          В. Наведіть приклади впливу давньогрецької трагедії на розвиток
               Світового літературного процесу. З’ясуйте поняття «світовий
                літературний  процес».                                                                                                                     Варіант 2
                         Вступ. Людина та її світ у давніх літературах.
                                  Давньогрецька література.

Початковий рівень.

1.     Гекзаметр у перекладі з грецької означає:
А. шестимірник;
Б. п`ятимірник;
В. восьми мірник.
     2.  Всесвітній розвиток літератури – це:
          А. розвиток літератури у сучасний період;
          Б. розвиток літератури в минулі часи;
          В. поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів
              до сьогодення.
3. Чарівниця Кірка перетворила супутників Одіссея на:
    А. свиней;
    Б. щурів;
    В. левів.

Середній рівень.

4. У яких творах давньогрецької літератури уславлюється розум людини,
    її допитливість?
5. Який вид тропів найчастіше використано у творах давньогрецької
    лірики?
6. З яким олімпійським богом пов’язано виникнення театру в Давній
     Греції?

Достатній рівень.

7. Який зв'язок існує між троянським циклом міфів і поемами Гомера?
8. Назвіть пригодницькі, казкові, побутові елементи, змальовані в поемі
    Гомера «Одіссей».

Високий рівень.

9. Виконайте одне із завдань.
    А. Схарактеризуйте образи Ахілла і Гектора. Визначте основні риси
         вдачі героїв. Проілюструйте відповідь цитатами.
    Б. Як ви вважаєте, чи можна говорити про гуманізм давньогрецької
        літератури?  Відповідь аргументуйте.
    В. Напишіть твір-мініатюру «Особливості театральних вистав у Давній
         Греції».

                                                                                                                Варіант 3
                        Вступ. Людина та її світ у давніх літературах.
                                  Давньогрецька література.

Початковий рівень.

1.     Веди, Біблія, Коран мають вплив на розвиток світового літературного
Процесу тому, що ці книги є:
          А.  розповіддю про минуле людства;
          Б. енциклопедією знань, культурним фондом, моральним кодексом
     народів, невичерпним джерелом сюжетів і тем для мистецтва всього світу;   
          В. Зібранням моральних норм окремих народів.
2. Темою сонети В. Вордсворта «До прекрасного» є:
    А. гімн радощам життя;
    Б. гімн красі природи;
    В. гімн художній творчості.
3. Найвидатніші представники давньогрецької лірики – це:
    А. Гомер, Есхіл, Архілох, Сапфо;
    Б. Тіртей, Архілох, Сапфо, Анакреонт;
    В. Горацій, Овідій, Анакреонт, Алкей.

Середній рівень.

4. Які благодіяння людям зробив Прометей?
5. Які пригоди випали Одіссеєві по дорозі додому?
6. Які олімпійські боги та герої діють у давньогрецьких міфах і поемах
    Гомера?

Достатній рівень.

7. Яка провідна тема стасиму «Дивних багато у світі див»? Свою думку
    обґрунтуйте.
8. Яка тема пісні 9 (вірші 181-566) «Одіссей і кіклоп Поліфем» пов’язана
    з образом циклопа Поліфема?

Високий рівень.

     9. Виконайте одне із завдань.
         А. Схарактеризуйте образ Одіссея. Визначте основні риси вдачі героя.
              Відповідь проілюструйте цитатами.
         Б. Зробіть аналіз однієї з давньогрецьких поезій (на вибір учня).
         В. Поміркуйте, чим пояснюється надзвичайна «живучість»
              давньогрецьких  та біблійних образів у світовій літературі?


                                                                                                                Варіант 1
                       Людина та її світ у давніх літературах.
                                  Давньоримська література.

Початковий рівень.

1.     «Золотий вік» римської поезії завдячує творчості таких поетів, як:
А. Плавт, Теренцій, Луцилій;
           Б. Вергілій, Горацій, Овідій;
           В. Катул, Цицерон, Лукрецій.
2. З іменем якого імператора пов'язаний «золотий вік» римської
    літератури?
3. На основі яких міфів ґрунтується сюжет поеми Вергілія «Енеїда»?
     А. Про Ромула і Рема;
     Б. Про викрадення сабінянських жінок;
     В. Про троянця Енея.

Середній рівень.

    4. Які твори давньоримської літератури написані гекзаметром?
    5. Які чотири покоління людей виділяє Овідій в однойменній поемі з книги
        «Метаморфози»?
    6. Яка роль в поемі Вергілія «Енеїда»?

Достатній рівень.

7. Розкажіть, що було зображено на щиті Енея.
8. Якою побачив природу «Країни чужинців» вигнанець Овідій? (За
    Твором «Сумні елегії».)

Високий рівень.

9. Виконайте одне із завдань.
    А. Знайдіть спільні елементи в поемах Гомера («Іліада» та «Одіссея») й
         «Енеїді» Вергілія.
    Б. Чи згодні ви з думкою про те, що поема Вергілія «Енеїда» - «перша
         Національна епопея»? Свою відповідь обґрунтуйте.
    В. На основі оди Горація «До Мельпомени» визначте авторську позицію
              Митця.


                                                                                                                     Варіант 2
                           Людина та її світ у давніх літературах.
                                     Давньоримська література.

Початковий рівень.
    
1.     За жанром поема Вергілія «Енеїда» - це:
А. національний героїчний епос;
          Б. історіографічний твір;
          В. ода.
    2. Чиїм сином був Еней:
         А. Мінерви;
         Б. Венери;
         В. Юнони.
    3. Вкажіть провідну думку твору Вергілія «Енеїда».
         А. Прославлення сміливості Енея;
         Б. Прославлення імператора августа;
         В. Прославлення величі Риму.

Середній рівень.

    4. Назвіть найбільш відомі твори Вергілія.
    5. Як у поемі Вергілія «Енеїда» доводиться божественне походження
        римського імператора Августа?
    6. З чим, на думку Овідія, пов’язана поява у суспільстві людських вад? (За
        Твором «Чотири покоління людей» з книги «Метаморфози».)

Достатній рівень.

    7. Яким постає життя чужинців у сприйнятті римлянина Овідія? (За твором
        «Сумні елегії».)
    8. У чому виявилося творче наслідування Вергілієм поем Гомера?


Високий рівень.

     9. Виконайте одне із завдань.
         А. Напишіть твір-мініатюру «Сумна доля Овідія».
         Б. Поміркуйте, з якою метою Вергілій увів у свою поему «Енеїда»
              мотив пророцтва.
         В. Розкрийте моральний сенс класифікації Овідієм людського роду.
                                                                                                                     Варіант 3
                        Людина та її світ у давніх літературах.
                                     Давньоримська література.

Початковий рівень.

1.     Щит Енея викував:
А. Гермес;
Б. Меркурій;
В. Вулкан.
      2. У якій зі своїх од Горацій говорить про швидкоплинність життя?
          А. «До Паріса»;
          Б. «До Мельпомени»;
          В. «До Манлія Торквата».
      3. Під час свого вимушеного заслання Овідій написав:
          А. «Метаморфози»;
          Б. «Сумні елегії»;
          В. «Наука кохання».

Середній рівень.

     4. Природу якої місцевості описував Овідій у «Сумних елегіях»? У чому 
         полягає особливість цих описів?
     5. Якою була причина появи «Сумних елегій» Овідія?
     6. Хто з римських поетів і в якому творі увів у літературу традицію
         підбиття підсумків свого творчого шляху?

Достатній рівень.

     7. Доведіть, що твір Вергілія «Енеїда» є героїчною поемою.
     8. Поміркуйте, з якою метою Овідій створив свою книгу «Метаморфози».

Високий рівень.

     9. Виконайте одне із завдань.
         А. Напишіть твір-мініатюру «Виховна ідея поеми «Чотири покоління
              людські» (книга «Метаморфози»)».
         Б. Проаналізуйте оди Горація «До Манлія Торквата» і «До
              Мельпомени». Визначте особливості жанру цих творів.
         В. Поміркуйте на тему «Внесок Вергілія, Горація, Овідія у розвиток
              римської літератури».
                                                                                                                     Варіант 1
          Жанрово-Тематичне Розмаїття Середньовічної літератури.
                              Поезія Сходу Епохи Середньовіччя.


Початковий рівень.

1.     Важливим надбанням літератури Середньовіччя було:
А. посилення інтересу до розвитку науки;
Б. посилення інтересу до географічних відкриттів;
В. посилення інтересу до зовнішнього світу людини.
     2. Рубаї – це
         А. вірш із трьох рядків;
         Б. вірш із чотирьох рядків;
         В. вірш із шести рядків.
     3. Кого із перських митців називали «султаном поетів»?
         А. Гафіза;
         Б. Рудакі;
         В. Омара Хайяма.

Середній рівень.

     4. Визначне жанр поезії за наведеним уривком, назвіть автора.
Я тільки й знаю, що знання шукаю,
В найглибші таємниці проникаю.
Я думаю вже сімдесят два роки –
І бачу, що нічого я не знаю.
     5. Назвіть найбільш популярні жанри середньовічної поезії.
     6. Які поетичні асоціації виникають у вас при читанні вірша Лі Бо
         «Входжу в річку…»?

Достатній рівень.

     7. Визначте провідні думки поезії Ду Фу.
     8. Яким є філософський сенс рубаї Омара Хайяма?

Високий рівень.

      9. Виконайте одне із завдань.
          А. Напишіть твір-мініатюру «Поезія Китаю епохи Середньовіччя».
          Б. Поміркуйте про спільні риси в світоглядах Омара Хайяма і Рудакі.
               Проілюструйте свою відповідь цитатами із творів цих митців.
          В. Розкрийте алегоричність східної поезії, проілюструвавши відповідь
               Конкретними прикладами.

                                                                                                                     Варіант 2
          Жанрово-Тематичне Розмаїття Середньовічної літератури.
                              Поезія Сходу Епохи Середньовіччя.


Початковий рівень.

1.     На розвиток літератури Китаю мали вплив:
А. міфи;
Б. релігія;
В. філософія.
      2. Для пейзажної лірики Лі Бо та Ду Фу характерним було:
          А. зображення краси природи;
          Б. зображення розмаїття фарб природи;
          В. сприйняття природи і людини як непорушеної єдності.
      3. Хто з поетів Сходу писав у жанрі бейта та газелі?
          А. Омар Хайям;
          Б. Гафіз;
          В. Рудакі.

Середній рівень.

     4. Визначте жанр поезії за наведеним уривком, назвіть автора.
Хто мудрих слухає, у того мир на думці.
Війною й чварами втішаються безумці.
     5. Яка тема вірша Ду Фу «При місяці згадую брата»?
     6. У якій поезії Ду Фу з’являється асоціативний зв'язок із біблійною
         метафорою? Розкрийте її зміст.

Достатній рівень.

     7. Схарактеризуйте особливості жанру газелі.
     8. Визначте основні теми поезій Рудакі.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
          А. Розкрийте особливості філософських та гедоністичних мотивів у
               ліриці Омара Хайяма.
          Б. Напишіть твір-мініатюру «Внесок східних поетів Середньовіччя у
               розвиток світової літератури».
          В. Напишіть твір-роздум «Мої враження від лірики середньовічних
               Поетів Сходу».


                                                                                                                     Варіант 3
Жанрово-Тематичне Розмаїття Середньовічної літератури.
                              Поезія Сходу Епохи Середньовіччя.


Початковий рівень.

1.     Хто є автором « Троянда вранішня ошатністю своєю чарує солов’я, співця свого»?
А. Гафіз;
Б. Хайям;
В. Рудакі.
      2. Хто з поетів у мандрах провів половину свого життя?
           А. Рудакі, Гафіз;
           Б. Омар Хайям, Нізамі;
           В. Ду Фу, Лі Бо.
      3. В якій галузі науки уславився Омар Хайям?
           А. Хімія;
           Б. географія;
           В. математика.

Середній рівень.

     4. Хто із східних поетів вважається неперевершеним майстром рубаї?
     5. У чому полягає неповторність лірики китайських поетів Лі Бо і Ду Фу?
     6. Яке ставлення до жінки простежується в ліриці Омара Хайяма, Рудакі,
         Гафіза?

Достатній рівень.

     7. Визначте основні мотиви лірики Гафіза.
     8. У якому вірші Ду Фу автор поетизує мирну працю? Зробіть аналіз цього
         твору.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
           А. Поміркуйте на тему «Моральні принципи, відображені у ліриці
                середньовічних східних поетів».
           Б. З’ясуйте, чим лірика східних поетів може приваблювати сучасного
               читача.
           В. Визначте, у чому полягає своєрідність проблематики, тематики,
                віршування поетичних творів середньовічних поетів Сходу.


                                                                                                                     Варіант 1
Жанрово-Тематичне розмаїття середньовічної літератури. Творчість трубадурів та вагантів. Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте «Божественна Комедія».

  Початковий рівень.
       1. Трубадури – це:
            А. поети-рицарі;
            Б. мандрівні співці;
            В. васали короля.
        2. У своїх віршах трубадури прославляли:
            А. служіння сюзерену, оспівування війни, поклоніння Прекрасній
                 Дамі;
            Б. віру в Бога, мирне життя, поклоніння Прекрасній Дамі;
            В. військові походи, красу загарбаних земель, поклоніння Прекрасній
                 Дамі.
3.Яке словосполучення в поезії Дж. Рюделя «Канцона» («Мені під час
         травневих днів…») виконує роль рефрена?
            А. «Моє страждання»;
            Б. «Моє кохання»;
            В. «Кохання віддалік».

Середній рівень.
     4. Наведіть приклади творів, у яких відобразилися ідеали рицарства.
     5. Вкажіть ім’я літературного героя, про якого йдеться у наведеному
         Уривку, назву твору та його автора.
Мій любий графе, - каже, - знаєш що?
Тобі лишу я половину війська.
Бери його, безпечний будеш з ним.
     6. Напишіть, про кого ці рядки:
Во врем`я  Юлія я народивсь,
Хоч пізно жив я в Августовім Римі,
Коли ще лжебогам народ моливсь.
Достатній рівень.
     7. Назвіть головні ознаки творів героїчного епосу.
     8. Якого зображена жінка у творах рицарської поезії?

Високий рівень.
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Наслідуючи стиль поетичних творів вагантів, напишіть власний «Геть книжки виснажливі…».
         Б. Напишіть твір-мініатюру «Ганелон -  антипод Карла і Роланда» (за
твором «Пісня про Роланда»).
         В. Подумайте, яка роль Верлігія в духовному прозрінні головного героя «Божественної комедії».
                                                                                                                     Варіант 2
Жанрово-Тематичне розмаїття середньовічної літератури. Творчість трубадурів та вагантів. Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте «Божественна Комедія».

Початковий рівень.
  
1.     Ваганти – це:
А. мандрівні студенти, школярі, ченці;
Б. автори віршів про  красу життя;
В. молоді люди, які навчаються в університеті.
      2.  Характерними рисами лірики вагантів є:
           А. сумний настрій, опис страждань і поневірянь;
           Б. політичні та філософські проблеми;
           В. іронічне ставлення до свого суспільного стану, веселий настрій,
               заклик до насолоди життям.
      3.  Кого з представників західноєвропейської поезії епохи Середньовіччя
           Зобразив Данте в поемі «Божественна комедія»?

Середній рівень.

     4. Яка провідна тема поеми «Пісня про Роланда»?
     5. Назвіть реальних та вигаданих персонажів поеми «Пісня про Роланда».
     6. Про що йдеться у творі «Орден вагатів»?

Достатній рівень.

     7. Доведіть, що Роланд є ідеальним образом героїчного епосу.
     8. Поміркуйте, чому поему «Божественна комедія» називають
         філософсько-естетичним синтезом середньовічної культури?

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Схарактеризуйте образ Карла Великого як ідеального державного
              правителя.
         Б. Напишіть твір-мініатюру «Мій улюблений фрагмент із
             «Божественної комедії» Данте».
         В. Розкрийте філософський та алегоричний зміст подорожі Данте
              Потойбічним світом. (За твором «Божественна комедія».)

                                                                                                                     Варіант 3
Жанрово-Тематичне розмаїття середньовічної літератури. Творчість трубадурів та вагантів. Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте «Божественна Комедія».

Початковий рівень.
     
1.     Терциною написано:
А. вірші Б. де Борна;
Б. «Пісню про Роланд»;
В. «Божественну комедію» Данте.
      2. Кого з римських поетів зустрів Данте в темному лісі?
           А. Горація;
           Б. Овідія;
           В. Вергілія.
      3. Ім`я коханої Данте: 
           А. Тереза;
           Б. Беатріче;
           В. Лаура.

Середній рівень.

     4. З якою метою в поему «Пісня про Роланда» вводить образ зрадника
         Ганелона?
     5. Чому «Пісня про Роланда» починається звеличенням Карла Великого, а
         не Роланда?
     6. Як слід розуміти слова Вергілія, сказані Данте: «Хай буде інший шлях
         тобі прикметний»?

Достатній рівень.

     7. Схарактеризуйте образ Роланда як головного героя середньовічного
         епосу.
     8. Складіть план порівняльної характеристики Роланда і Ганелона.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Літературознавці стверджують, що «поема Данте «Божественна
              Комедія» - це енциклопедія середньовічного світогляду». Доведіть
              правильність чи хибність цієї думки.
         Б. Схарактеризуйте образ Беатріче – героїні «Божественній комедії»
             Данте.
         В. Напишіть твір-мініатюру «Символіка алегоричних образів
              «Божественної комедії» Данте.
                                                                                                                     Варіант 1
              Злет людського духу в літературі доби відображення 
                       (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)

  Початковий рівень.

        1. Ідеалом Відродження стала:
            А. епоха Середньовіччя;
            Б. античність;
            В. міфологія народів світу.
        2. У центрі уваги письменників-гуманістів було:
            А. зображення досягнень цивілізації;
            Б. зображення природи;
            В. зображення людини.
        3. Зачинателем європейської прози є:
            А. Ф. Петрарка;
            Б. Дж. Боккаччо;
            В. М. Сервантес.

Середній рівень.

     4. Чому представників доби Відродження називали гуманістами?
     5. Дайте визначення поняття «Сонет». Яким є особливості цього жанру?
     6. Назвіть провідні мотиви «Книги пісень» Ф. Петрарки.

Достатній рівень.

     7. Поміркуйте, чому Відродження називають світоглядним переворотом.
     8. Поясніть сенс заголовка збірки новел Дж. Боккаччо – зачинатель нової
         Європейської прози».

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. З’ясуйте особливості образу Лаури, створеного у віршах Ф.
              Петрарка.
         Б. Напишіть твір-мініатюру «Дж. Боккаччо – зачинатель нової
              європейської прози».
         В. Доведіть, що твір М. Сервантеса «Дон Кіхот» є пародією на
              лицарські романи.

                                                                                                                     Варіант 2
Злет людського духу в літературі доби відображення 
                       (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)

  Початковий рівень.

        1. Сонет виник:
            А. у Франції;
            Б. в Італії;
            В. у Німеччині.
        2. У жанрі новели писав:
            А. Дж. Боккаччо;
            Б.  М. Сервантес;
            В. В. Шекспір.
        3. У філософській трагедії розглядаються:
            А. проблеми політичного характеру;
            Б. проблеми екологічного характеру;
            В. проблеми сенсу людського буття.

 Середній рівень.

      4. Назвіть основні риси характеру героїні «Книги пісень» Лаури.
      5. Визначте теми новел збірки Дж. Боккаччо «Декамерон».
      6. Як звичайний гідальго перетворився на лицаря Дон Кіхота? (За твором
          М. Сервантеса.)
 
Достатній рівень.

     7. Подумайте, яку роль у розкритті характерів головних героїв роману М.
         Сервантеса «Дон Кіхот» відіграє прийом мандів.
     8. Поміркуйте, чому герої новел Дж. Боккаччо вирішили розповідати
         тільки веселі оповідки та історії з щасливим кінцем.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Поміркуйте, чи є антиподами герої М. Сервантеса – Дон Кіхот і
              Санчо Панса.
         Б. Наслідуючи стиль Дж. Боккаччо, напишіть невеличку новелу,
             Самостійно обравши тему.
         В. Напишіть твір-мініатюру «Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої
              літератури».                                                                                                                     Варіант 3
Злет людського духу в літературі доби відображення 
                       (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)

  Початковий рівень.

        1. За жанром твір Дж. Боккаччо – це:
            А. повість;
            Б. роман;
            В. новела.
        2. Лаура – це героїня, образ якої оспівував:
            А. Дж. Боккаччо;
            Б. М. Сервантес;
            В. Ф. Петрарка.
        3. Вічний образ – це образ, який створений:
            А. у сучасну письменникові епоху;
            Б. давно, але є актуальним для будь-якої епохи;
            В. як відображення світоглядних позицій автора твору.

Середній рівень.

      4. На прикладі збірки Дж. Боккаччо «Декамерон» назвіть особливості
          Новели як жанру.
      5. Чому вчинки Дон Кіхота звичайні люди не сприймали?
      6. Які труднощі довелося подолати Кімону, щоб поєднатися зі своєю
          коханою?

Достатній рівень.

     7. Визначте риси новизни, що з’явилися у творчості Дж. Боккаччо.
     8. Схарактеризуйте образи героїв прочитаних вами новел Дж. Боккаччо.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Поміркуйте, чому роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» називають
              трагікомічним епосом іспанського життя.
         Б. Напишіть твір-мініатюру «дон Кіхот6 хто він?»
         В. З’ясуйте, у чому полягає сенс «донкіхотства». Як ви ставитеся до
              цього явища?

                                                                                                                     Варіант 1
                 Злет людського духу в літературі доби відродження
                                         (Творчість В. Шекспіра.)

  Початковий рівень.

        1. Так званий шекспірівський сонет складається:
            А. з двох катренів і двох терцетів;
            Б. з трьох катренів і одного двовірша;
            В. з двох катренів і трьох терцетів.
        2. Сонети В. Шекспір присвячував:
            А. королю та його придворним;
            Б. акторам свого театру;
            В. другові та «смаглявій леді».
        3. Мова трагедії «Гамлет» відзначається:
            А. афористичністю;
            Б. іронічністю;
            В. пафосністю.

Середній рівень.

      4. Яка тематика сонетів  В. Шекспіра?
      5. У чому полягає особливість конфлікту трагедії В. Шекспіра «Гамлета»?
      6. Дайте визначення поняття «трагедія». Якими є особливості цього
          жанру?

Достатній рівень.

     7. Поміркуйте, у чому полягає особливість сонетів В. Шекспіра у
         порівнянні із сонетами Ф. Петрарки.
     8. Розкрийте зміст монологу Гамлета «Бути чи не бути».

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Напишіть твір-мініатюру «Гамлет – вічний образ світової
              літератури».
         Б. Визначте провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет».
         В. Поміркуйте на тему «Трагедія «Гамлет» і сьогодення».


                                                                                                                     Варіант 2
                 Злет людського духу в літературі доби відродження
                                         (Творчість В. Шекспіра.)

  Початковий рівень.

1.     В. Шекспіра вважають геніальним митцем доби Відродження, тому
що він:
А. використовував у своїх творах старовинні сюжети;
             Б. писав сонети і трагедії;
             В. опоетизував людину та красу її почуттів.
         2. Ідеалом монарха і людини для принца Гамлета був:
             А. батько;
             Б. Клавдій;
             В. старий норвежець.
         3. Вірним другом Гамлета був:
             А. Розенкранц;
             Б. Франціско;
             В. Гораціо.

Середній рівень.

      4. Про кого з героїв йдеться в наведених рядках?
О, що за дух знеміг! Меч, розум, мова –
Солдата, вченого і царедворця;
Надія й цвіт прекрасної держави,
Шляхетності свічадо і взірець,
З якого приклад брали…
      5. Яку п’єсу поставив принц Гамлет і для чого він це зробив?
      6. Хто з друзів Гамлета залишився вірним йому до кінця?

Достатній рівень.

     7. На основі прочитаних сонет «створіть» образ «смаглявої леді». Які
         Особливості змалювання цього персонажу використав В. Шекспір?
     8. Подумайте, чому Гамлет говорить то віршованою мовою, то прозою. З
         Якою метою В. Шекспір використовує цей прийом?

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Поміркуйте про роль В. Шекспіра в розвитку світового театрального
              Мистецтва. Свою думку обґрунтуйте.
         Б. Доведіть, що Гамлет – це «вічний образ» світової літератури.
         В. Напишіть твір-мініатюру «Трагедія Офелії».
                                                                                                                     Варіант 3
                 Злет людського духу в літературі доби відродження
                                         (Творчість В. Шекспіра.)

  Початковий рівень.

        1. П’єса, яку написав принц Гамлет, називається:
            А. «Мишоловка»;
            Б. «Зрада»;
            В. «Весілля».
        2. Король Клавдій, вирішив позбутися свого небожа, наказав
            Розенкранцові й Гільденстерну відвезти листа до:
            А. Франції;
            Б. Швеції;
            В. Англії.
        3. Що переважає у зображенні «смаглявої леді»?
            А. Надзвичайні риси;
            Б. земні якості;
            В. порівняння з Мадонною.

Середній рівень.

      4. Хто з героїв розкриває підступність Розенкранца і Гільденстерна?
      5. Який наказ дав Полоній своєму синові Лаерту?
      6. Що стало причиною «божевілля» Гамлета?

Достатній рівень.

     7. Порівняйте образи Гамлета і Лаерта. У чому полягає відмінність між
         Цими героями?
     8. Чи можна назвати кохання Гамлета й Офелії трагічним? Аргументуйте
          свою думку.

Високий рівень.
 
      9. Виконайте одне із завдань.
         А. Подумайте, чому твір «Гамлет» вважається інтелектуальною
              трагедією.
         Б. Напишіть твір-мініатюру «Зображення людини в сонетах та
             драматичних творах В. Шекспіра».
        В. Проаналізуйте один із сонетів В Шекспіра (на вибір), визначте
             Особливості цього твору.