Вітаю на блозі світової літератури

10 клас

10 КЛАС (70 год.)


І. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (35 год.)


1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА XIX СТ. (26 год)

ВСТУП (1год.).

Загальна характеристика соціально-психологічної прози першої половини XIX ст. Основні принципи так званого «класичного реалізму». Провідна тематика соціально-психологічної прози: зіткнення неординарної особистості з законами суспільного існування; гостра критика влади золота; змалювання соціальних контрастів і моральних конфліктів суспільства; розкриття духовних пошуків особистості XIX ст. «Золота доба» класичного роману. Майстри прози Франції (Стендаль, О. де Бальзак, П. Меріме, Г. Флобер, Г. де Мопассан та ін.), Англії (Ч. Діккенс, В. Теккерей, сестри Бронте та ін.), Росії (І. Гончаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, М. Салтиков-Щедрін, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.), США (Марк Твен та ін.)

«Червоне і чорне» Стендаля або «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса (6 год.)

Із французької літератури

СТЕНДАЛЬ (Анрі Марі Бейль) (1783 - 1842)

«Червоне і чорне»

Життя і творчий доробок Стендаля. Роль культурної спадщини італійського Відродження у формуванні світогляду письменника. Романтичні й реалістичні тенденції в його творчості.

«Червоне і чорне» - панорамна картина часу з притаманними йому суспільними конфліктами, політичними пристрастями [87] і духовними пошуками. Розкриття в образі Жульєна Сореля трагічної внутрішньої боротьби, сильних і щирих пристрастей та егоїстичного розрахунку. Своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах. Композиція твору й символіка його назви.

Теорія літератури. Поняття про психологізм, жанр соціально-психологічного роману.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції часів Наполеона та періоду Реставрації.

Рекомендована література для позакласного читання: Г.Флобер. «Пані Боварі».

З англійської літератури

Чарлз ДІККЕНС (1812 -1870)

«Пригоди Олівера Твіста»

Життєвий і творчий шлях письменника. Романтичні та реалістичні тенденції .у його прозі.

Моральний зміст історії духовного становлення Олівера; розкриття найкращих рис його вдачі у життєвих випробуваннях. Образи друзів та ворогів Олівера. Світ дитинства в романі.

Викриття вад англійського суспільного життя; картини лондонського «дна».

Проблема зла у його суспільному та загальнолюдському етичному аспектах. Утвердження ідеї вищої справедливості та віри в перемогу добра у романі.

Теорія літератури. Поняття про психологізм, жанр соціально-психологічного роману.

Рекомендована література для позакласного читання: Шарлотта Бронте. «Джейн Ейр».

Із французької літератури

Оноре де БАЛЬЗАК (1799 - 1850)

«Гобсек» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна. Епопея «Людська комедія»: універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови. Форма зв'язків між окремими творами циклу.

«Гобсек». Зображення влади золота як руйнівної сили. Проблема уявних і справжніх життєвих цінностей. Соціально-історична зумовленість персонажів твору. Романтичні й реалістичні тенденції в повісті. Описи матеріального світу в творі. Майстерність соціально-психологічного аналізу в творах Бальзака.

Теорія літератури. Поняття про епопею.

Міжлітературні зв'язки. «Людська комедія» О. де Бальзака та «Божественна комедія» Данте. Тема влади грошей у творах М. Кропивницького («Глитай, або ж Павук»), І. Карпенка-Карого («Сто тисяч»), Ч. Діккенса («Різдвяна пісня у прозі») та ін. Осмислення долі письменника у «Помилці Оноре де Бальзака» Н. Рибака. Вірш Б. Пастернака «Бальзак».

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Франції періоду Реставрації.

Рекомендована література для позакласного читання: О. де Бальзак. «Батько Горіо»; П. Меріме. «Кармен» та ін. новели (на вибір).

Тематичне оцінювання

З російської літератури

Федір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821 -1881)

«Злочин і кара» (7 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Філософсько-етичні засади та гуманістичний пафос його творів.

«Злочин і кара». Зображення краху індивідуалістичного свавілля та руйнівних наслідків моральної вседозволеності. Суперечливість «теорії» Раскольникова. Соціальний і моральний аспекти бунту героя. Проблема «сильної особистості» в романі. Сутність душевних мук Раскольникова після скоєного ним злочину. Символіка його снів. Утілення християнських цінностей в образі Соні Мармеладової. Тема знедолених у романі. Петербург Достоєвського. Глибина психологічного аналізу й філософських проблем, порушених у творі.

Теорія літератури. Поняття про філософський морально-психологічний роман.

Міжлітературні зв'язки. Використання Ф. Достоєвським детективної схеми розвитку сюжету, зв'язок з творчістю Ч. Діккенса. Традиції Ф. Достоєвського у творчості І. Франка («Перехресні стежки»).

Лев ТОЛСТОЙ (1828-1910)

«Війна і мир» (ключові епізоди) (6 год.)

Життєвий і творчий шлях. Філософсько-етичні й творчі пошуки письменника, його громадська діяльність.

«Війна і мир» - історична епопея. Основні плани твору: воєнно-історичний, приватно-родинний, філософський. Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долях Андрія Волконського та П'єра Безухова. Уособлення ідеалу «природної» краси в образі Наташі Ростової та духовного аристократизму в образі Марії Волконської. Засоби змалювання «діалектики душі». Філософські роздуми автора про історію, особистість і народ у романі. Символіка пейзажів.

Теорія літератури. Поняття про роман-епопею. Внутрішній монолог.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Вітчизняна війна в Росії 1812 р.

Для вивчення напам'ять. Уривок з епопеї «Війна і мир» («Аустерліцьке небо» або «Перший бал Ростової»).

Рекомендована література для позакласного читання: Л. Толстой «Анна Кареніна». «Хаджі-Мурат».

Антон ЧЕХОВ (1860 - 1904)

«Людина у футлярі». «Дама з собачкою». «Скрипка Ротшильда» (2 твори на вибір) (3 год.)

Життєвий і творчий шлях письменника. Зображення трагізму «дрібниць життя» в оповіданнях А. Чехова. Викриття штучності у людських почуттях, бездуховності існування. Змалювання психологічно складних прагнень героїв до духовного самовиявлення. Художні особливості оповідань: роль символічної деталі, психологічного підтексту, відкритого фіналу. Лаконізм чеховської прози.

Теорія літератури. Поняття про символічну деталь, підтекст.

Міжлітературні зв'язки. Риси типологічної подібності чеховської прози до західноєвропейських новел кінця XIX - початку XX ст. (мала проза Г. де Мопассана, «Дублінці» Дж. Джойса).

Рекомендовані твори для позакласного читання: Г. де Мопассан. «Пампушка»; Г. Джеймс. «Дейзі Міллер».

Тематичне оцінювання


2. ПОЕЗІЯ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (9 год.)

Загальна характеристика поезії середини XIX ст. Соціально спрямована лірика (М. Некрасов та ін.), поезія «чистого мистецтва» (група «Парнас», А. Фет) (1 год.) [88]

З літератури США

Волт ВІТМЕН (1819-1892)

Зі збірки «Листя трави» (на вибір) (2 год.)

Особливості творчого розвитку В. Вітмена. Характер зв'язків його лірики з контекстом американської літератури та філософії середини XIX ст. Історія створення збірки «Листя трави».

«Листя трави». Національний характер поезії В. Вітмена, втілений у ній пафос формування молодої американської нації. Розкриття теми єдиного людства, соціальної і природної рівності усіх форм буття. Космічна масштабність подій природного, соціального, духовного життя. Нові засади бачення й зображення людини.

Теорія літератури. Поняття про верлібр.

Міжлітературні зв'язки. Вплив В. Вітмена на естетичний пошук П. Тичини та Б.-І. Антонича.

З російської літератури

Федір ТЮТЧЕВ (1803 -1873)

"ЗНепііит". "Іще горить в душі бажання..." та ін. (2 год.)

Ф. Тютчев - пізній романтик. Змалювання трагізму людського існування на тлі універсального природного життя. Космізм образів природи. Трагічна забарвленість теми кохання.

Для вивчення напам'ять: Ф. Тютчев. З віршів (1 - 2 на вибір учителя).

Міжлітературні зв'язки. Антична література: елементи античного світобачення, образи античної міфології в поезії Ф. Тютчева. Зв'язки лірики Ф. Тютчева з німецьким романтизмом.

Афанасій ФЕТ (Шеншин) (1820 -1832)

"Я прийшов до тебе, мила...", "Шепіт... ніжний звук зітхання" та ін. (2 год.)

А. Фет - представник "чистого мистецтва" російської поезії. Естетично натхненне злиття зі світом природи; замріяність і схвильованість - характерні риси ліричного героя. Музичність вірша, детальність і витонченість пейзажних картин у творах А. Фета.

Для вивчення напам'ять: А. Фет. З віршів (1 - 2 на вибір учителя).

Із французької літератури

Шарль БОДЛЕР (1821 - 1867)

Зі збірки «Квіти Зла» (на вибір) (2 год.)

Ш. Бодлер - пізній романтик і предтеча символізму. Пристрасні пошуки краси у світі ницого буржуазного існування - стрижень збірки «Квіти Зла». Роль «діалогу з Данте» у викритті вад бездуховного суспільства та «внутрішнього пекла» ліричного героя. Проблема взаємин краси й зла. Трактування предметних образів як «видимих проявів» душевних рухів.

Міжлітературні зв'язки. Вплив «Божественної комедії» Данте на задум збірки «Квіти Зла». Вірш С. Гординського «Бодлер».

Рекомендована література для позакласного читання (до розділу): М. Некрасов, А. Фет, М. Емінеску, Н. Бараташвілі, А. Церетелі. З віршів (на вибір).

Тематичне оцінювання


II. ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ XIX - XX СТ. (15 год.)

Загальна характеристика західної культури на межі XIX-XX ст. Декаданс. Формування нових художніх напрямів і течій у мистецтві та літературі (натуралізм, імпресіонізм, символізм). Естетичні-засади символізму, його видатні представники (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, Лотреамон, М. Метерлінк та ін.) (1 год.)


1. ПОЕЗІЯ (5 год.)

Із французької літератури

Поль ВЕРЛЕН (1844 - 1896)

«Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», «Так тихо серце плаче» (3 год.)

Життєвий і творчий шлях поета. Віддзеркалення принципів символізму в «Поетичному мистецтві» П. Верлена. Заперечення у творі раціонально-реалістичного художнього мислення; утвердження принципу музичності поезії, настанови на «вираження невимовного», передачу спонтанної уяви. Картини сутінок буття, настрій задумливого суму - провідні мотиви верленівських поезій. Система «відповідностей» між світом природи і внутрішнім світом ліричного героя у верленівських «пейзажах душі», їх насиченість символами. Верленівський кольоропис. Мелодійність віршів.

Теорія літератури. Поняття про символізм як художній напрям. Поглиблення поняття про символ.

Для вивчення напам'ять: П. Верлен. З віршів. (1 вірш на вибір учителя).

Міжлітературні зв'язки. М. Рильський. «Є така поезія Верлена». Вплив П. Верлена на творчість М. Вороного.

Артюр РЕМБО (1854-1891)

«Моя циганерія». «Голосівки». «П'яний корабель» (2 год.)

Своєрідність творчого розвитку поета. Настрій захопленості свободою, сп'янілої насолоди життям, анархічного бунту проти усталеності буржуазної дійсності - емоційне підґрунтя поезій Рембо. Змалювання духовних поривань ліричного героя-бунтівника й мандрівника; прагнення осягнути універсальне буття світу. Особливості зображення матеріальних речей та динаміки природного життя в поезіях. «Голосівки» - яскравий зразок символістського пошуку «відповідностей» між різними началами буття. Багатство асоціацій у створенні панорами Всесвіту.

Міжлітературні зв'язки. Вірш Л. Костенко «Хлопчичок прийшов із Шарлевілю...»

Рекомендована література для позакласного читання: С. Малларме. «Квіти». «Привід». «Лебідь».

Тематичне оцінювання


2. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЗИ НА МЕЖІ XIX- XX СТ. (5 год.)

«Портрет Доріана Грея» О. Вайльда або «Пан» Кнута Гамсуна (5 год.)

З англійської літератури

Оскар ВАЙЛЬД (1854 -1900)

«Портрет Доріана Грея»

Життєвий і творчий доробок письменника. Вплив естетизму на формування художнього мислення та поетики О. Вайльда.

«Портрет Доріана Грея» - пам'ятка декадентської доби. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла. Етико-філософський сенс конфлікту краси й моралі. Розкриття краху естетизму в долі Доріана Грея. Реальне і фантастичне у творі. «Естетський» ракурс теми кохання у творі. Символічні значення портрета. Вайльдівські парадокси.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про портрет. [89]

З норвезької літератури

КНУТ ГАМСУН (Кнут Педерсен) (1859 -1952)

Життєвий і творчий шлях письменника.

«Пан». Історія трагічного кохання лейтенанта Глана - «природної людини» кінця XIX ст. Сутність відчуження героя від світу «цивілізації». Переплетіння стихійності життя природи і людських почуттів у творі. Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви. Поетичний світ природи. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.


3. ОНОВЛЕННЯ ДРАМАТУРГІЇ (4 год.)

Культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру: «драма ідей» Г. Ібсена, «драма-дискусія» Б. Шоу, ліро-психологічна драма А. Чехова, символістська драма М. Метерлінка (1 год).

«Ляльковий дім» Г. Ібсена, або «Вишневий сад» А. Чехова, або «Синій птах» М. Метерлінка, або «Пігмаліон» Б. Шоу (3 год.)

З норвезької літератури

Генрік ІБСЕН (1828-1906)

- засновник європейської «нової драматургії», творець «драми ідей». Наближення його драм до проблем звичайного, щоденного буття, глибокий психологізм, новаторство у структурі драматичної дії.

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії у п'єсі. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Проблема морального максималізму в драмі. Аналітична композиція.

Теорія літератури. Поняття про зовнішню і внутрішню дію, «ібсенізм».

З російської літератури

Антон ЧЕХОВ (1860 - 1904).

Сутність чеховського перевороту в драматургії; відкриття нових можливостей у зображенні на сцені психології людини та плину буденного життя. Розробка нової структури дії: відмова від зовнішньої дії та її єдності, побудова сюжету на основі синхронного розвитку кількох ключових тем, лейтмотивів, настроїв. Новий тип драматичного конфлікту. Переплетіння ліризму та іронії, специфіка підтексту в чеховських п'єсах.

«Вишневий сад» - «лірична комедія» про Росію на зламі століть. Викриття внутрішньої неспроможності всіх форм російського життя. Багатозначність образів, їхній символічний зв'язок з різними часовими верствами: минулим (Ранєвська, Гаєв, Фірс), теперішнім (Лопахін), майбутнім (Аня, Трофимов). Проблеми життєвого вибору інтелігенції на початку XX ст., історичної долі Росії. Символічні значення образу вишневого саду. Асоціативний зв'язок між епізодами та репліками; психологічний і символічний підтекст, функції ремарок.

Теорія літератури. Поняття про ліричну комедію.

З бельгійської літератури

Моріс МЕТЕРЛІНК (1862 - 1949).

Втілення принципів символістської драми в його творчості (концепція «театру мовчання» та її подальше переосмислення, створення «п'єси - бесіди душ»).

«Синій птах» - світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття. Символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістська картина світу в п'єсі. Проблеми людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних радощів життя. Образи Тільтіля та Мітіль - символ людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття. Символічні значення образів їхніх супутників. Багатозначність образу Синього птаха. Особливості ремарок.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про символ.

З англійської літератури

Джордж Бернард ШОУ (1856 - 1950)

«Пігмаліон»

- творець соціально-аналітичної «драми-дискусії». Сутичка різних точок зору - основа дії п'єс Шоу. Зображення героя як «носія ідей». Аналітична спрямованість драм. Широке використання парадоксу - засобу дотепного викриття стереотипів мислення й соціального життя, застарілих норм моралі, «провокаційного» залучення глядача до полеміки.

«Пігмаліон» - зразок «драми-дискусії». «Осучаснення» античного міфу в п'єсі Б.Шоу. Демократична спрямованість критики суспільних уявлень про залежність духовного потенціалу людини від умов її народження та виховання. Конфлікт між науковими інтересами Хіггінса та його моральною відповідальністю за долю Елізи - основа полеміки навколо «експерименту над людиною». Сутність духовного переродження Елізи. Своєрідність ремарок. Сутність «відкритого фіналу», засоби комічного в п'єсі.

Міжлітературні зв'язки. Розвиток ідей Г. Ібсена у творчості Б. Шоу. Особливості використання античної міфології у «Пігмаліоні».

Рекомендована література для позакласного читання: Я. Гашек. «Пригоди бравого вояка Швейка» (загальна характеристика з обговоренням окремих розділів); І. Ільф, Є. Петров. «Дванадцять стільців»; С. Лем. «Солярис»; А. і Б. Стругацькі. «Важко бути Богом».

Тематичне оцінювання


УСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 год.

На текстуальне вивчення творів - 50 год.

На уроки розвитку мовлення - 8 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 6 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 10 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- найважливіші відомості про історико-культурну добу;

- основні літературні напрями та течії;

- головні етапи життєвого й творчого шляху письменників;

- сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

- жанрові особливості прочитаних творів;

- характерні особливості індивідуального стилю письменника;

- основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори;

- визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображальні засоби мови;

- характеризувати героїв твору (аналізувати й обговорювати логіку їхніх поглядів і вчинків, їхні уявлення [90]

про сенс життя), розкривати сенс етико-психологічних колізій;

- виявляти авторську оцінку героїв, подій твору;

- характеризувати концепцію та найважливіші особливості поетики художнього твору;

- порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

- обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

- складати простий та складний план власного висловлювання;

- створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

- складати план та конспект літературно-критичних статей;

- готувати доповідь чи реферат на літературну тему.