Вітаю на блозі світової літератури

8 клас

8 КЛАС (70 год.)


ВСТУП (1 год.)

Загальна характеристика історичного розвитку світової літератури. Особистісні, епохально-історичні та загальнолюдські цінності у творах світової літератури. Національні літератури як проводирі своєрідності національних культур та складові світового літературного процесу. їхнє розмаїття і взаємозв'язок. Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур.

Теорія літератури. Початкове поняття про історію літератури, національні літератури.


1. ЛІТЕРАТУРА АНТИЧНОЇ ДОБИ (2 год.)

Загальна характеристика давньогрецького театру; народження трагедії й комедії, вплив давньогрецького театру на розвиток світової культури.

З давньогрецької літератури

ЕСХІЛ (525-456 до н.е.)

"Прометей закутий" (окремі монологи) (2 год.)

Загальні поняття про давньогрецький театр.

Короткі відомості про автора.

Втілення в образі Прометея ідеї героїчного служіння людям і мужнього страждання заради їхнього щастя.

Теорія літератури. Поняття про драму як літературний рід, трагедію як жанр драматургії. Монолог. Діалог.

Міжлітературні зв'язки. Антична міфологія: міф про Прометея. Світова література: Вольтер, Й. В. Гете, П. Б. Шеллі, Дж. Байрон, Т. Шевченко, Леся Українка, М. Рильський, А. Малишко, Л. Костенко.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Історія Стародавньої Греції.


2. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА (6 год.)

Загальна характеристика літератури народів Сходу VIII - ХII ст.

З китайської лірики

Розквіт китайської літератури у VIII ст. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці.

ЛІ БО (701-762)

З віршів (на вибір)

ДУ ФУ (712 -770)

З віршів (на вибір) (2 год.). [81]

Короткі відомості про авторів.

Тонке сприйняття барв і звуків життя, оспівування природи, глибоке розуміння внутрішнього світу людини.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Культура народів Далекого Сходу.

З персько-таджицької поезії

Місце персько-таджицької поезії у світовій літературі. Увага до почуттів людини, особливості оспівування кохання у східній поезії. Загальні відомості про своєрідність її поетичних форм, каліграфічного та художнього оформлення.

Омар ХАЙЯМ (1048 - після 1122)

Рубаї (на вибір) (2 год.)

Короткі відомості про автора. Роздуми, життєві спостереження та їх узагальнення в творчості Омара Хайяма. Утвердження ідеї права людини на щастя, прагнення до втіхи та радощів життя. Афористичність та метафоричність поетичної мови.

Теорія літератури. Поняття про рубаї.

Для вивчення напам'ять. 1-2 вірші на вибір.

Рекомендована література для позакласного читання: Рудакі. Гафіз. Фірдоусі. Сааді. Нізамі. Джамі. З віршів (на вибір).

З грузинської літератури

Шота РУСТАВЕЛІ (XII ст.)

"Витязь у тигровій шкурі" (окремі епізоди) (2 год.)

Короткі відомості про поета. Національна своєрідність грузинської культури (народні пісні, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, звичаї тощо). Оспівування мужності та героїзму, дружби й відданості у творі. Національний колорит у поемі, її жанрова своєрідність, афористичність віршів.

Теорія літератури. Поняття про героїчне в літературі.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна подібність до творів європейського героїчного епосу Високого середньовіччя. Образ Амірані (Прометея) в грузинських міфах. Українська література. М. Рильський. "Шота Руставелі". А. Малишко: "Руставелі". М. Бажан - перекладач і популяризатор поеми.

Тематичне оцінювання


3. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (13 год.)

Загальні відомості про Відродження як добу європейської культури.

З італійської літератури

Франческо ПЕТРАРКА (1304 -1374)

З "Книги пісень" ("Канцоньєре"): "Благословенні місяць, день і рік...". "Щасливі квіти й благовісні трави...". "Ні зоряних небес мандрівні хори" (3 год.)

Короткі відомості про поета.

Загальна характеристика "Книги пісень". Оспівування краси природи та кохання до Лаури. Шляхетність почуттів закоханого героя, особливості його самоспостереження.

Теорія літератури. Поняття про лірику як літературний рід та сонет як літературний жанр.

Для вивчення напам'ять. Ф. Петрарка. Сонет (на вибір).

Рекомендована література для позакласного читання: Ф. Петрарка. "Як не любов, то що ж це бути може...". "Де погляд ніжний, де чарівний вид..." та ін. (на вибір).

Міжпредметні зв'язки. Історія. Відродження в Італії.

З англійської літератури

Вільям ШЕКСПІР (1564-1616)

"Ромео та Джульєтта" (5 год.)

Короткі відомості про автора.

Утвердження у трагедії величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу. Образи юних закоханих, засоби розкриття сили їхніх почуттів. "Світлий трагізм" фіналу трагедії. Комічні образи у творі.

Теорія літератури. Поняття про трагедію як жанр драматургії, композицію драми.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Англія за часів королеви Єлизавети.

Рекомендована література для позакласного читання: В. Шекспір. "Дванадцята ніч".

З іспанської літератури

Мігель СЕРВАНТЕС де СААВЕДРА (1547-1616)

"Премудрий гідальго Дон Кіхот Ламанчський" (ключові епізоди з 1 кн.) (5 год.)

Короткі відомості про життя та творчу долю письменника.

Зображення подвигів Дон Кіхота у романі. Конфлікт між ідеалом та дійсністю - центральна проблема твору. Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси. Сміхова стихія у творі. "Донкіхотство" як соціально-психологічне явище.

Теорія літератури. Поняття про "вічний образ".

Міжпредметні зв'язки. Історія. Іспанія у XVI ст.

Рекомендована література для позакласного читання: Дж. Боккаччо. "Декамерон" (2 - 3 новели на вибір).

Тематичне оцінювання


4. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. (2 год.)

Своєрідність розвитку японської літератури.

З японської літератури

МАЦУО Басьо (Дзінсітіро) (1644-1694)

Хоку (на вибір). (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Хоку - поезія згадки, пізнання, душевного перевтілення. Пошуки краси у буденному, гармонія духовного і матеріального світів - характерні особливості хоку Мацуо Басьо. Роль художньої деталі як органічної частини цілісної картини світу.

Теорія літератури. Поняття про хоку.

Для вивчення напам'ять. Мацуо Басьо. Хоку (на вибір).


5. ЛІТЕРАТУРА ПРОСВІТНИЦТВА (2 год.)

Загальні відомості про добу Просвітництва.

З німецької літератури

Фрідріх ШИЛЛЕР (1759-1805)

"Рукавичка" (2 год.)

Короткі відомості про автора. Ф. Шиллер і Просвітництво.

Історична основа балади. Обстоювання людської гідності, проблема співвідношення лицарського кодексу честі та загальнолюдської цінності життя. Художні описи у творі.

Теорія літератури. Поняття про художній опис.

Міжлітературні зв'язки. Типологічна подібність з вивченими зразками балади.

Рекомендована література для позакласного читання: Ф. Шиллер. "Нурець". "Лицар Тогенбург" (на вибір).

Тематичне оцінювання


6. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (8 год.)

Загальні відомості про добу романтизму. [82]

З німецької літератури

Ернст Теодор Амадей ГОФМАН (1776-1822)

"Малюк Цахес на прізвисько Циннобер" (4 год.)

Короткі відомості про автора.

Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса. Сатиричне викриття самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя-"ентузіаста" філістерському світові. Філософський сенс твору. Фантастичне й реальне у повісті-казці.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку, іронію.

Міжлітературні зв'язки. Гофман та літературна казка.

Рекомендована література для позакласного читання: Е. Т. А. Гофман. "Золотий горнець".

З німецької літератури

Генріх ГЕЙНЕ (1797-1856)

"Лорелея". "Самотній кедр на стромині..". "Чому троянди немов неживі". "Білі глянцеві манжети" (2 год.)

Життєвий і творчий шлях поета.

"Книга пісень". Романтичне забарвлення конфлікту ліричного героя зі світом, засоби відтворення розмаїття почуттів і думок. Тема кохання. Народнопісенна основа віршів. Особливості образів природи. Музичність, крилата легкість віршів. Гейнівська іронія.

Теорія літератури. Поняття про жанри ліричних творів, романтичну іронію.

Міжлітературні зв'язки. Європейська балада. "Книга пісень" Ф. Петрарки.

Для вивчення напам'ять. Г. Гейне. "Лорелея".

З польської літератури

Адам МІЦКЕВИЧ (1798 - 1855)

З "Кримських сонетів" ("Бахчисарай". "Гробниця Потоцької". "Байдари". "Аю-Даг") (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Створення романтичного автопортрета, розкриття психологічного паралелізму природи та людини у "Кримських сонетах". Ностальгія за батьківщиною - провідний настрій циклу. Образи природи Криму.

Теорія літератури. Поняття про сонетний цикл.

Для вивчення напам'ять. А. Міцкевич. "Кримські сонети" (на вибір).

Міжлітературні зв'язки. Сонетарій А. Міцкевича в низці сонетів західноєвропейських авторів. А. Міцкевич і Т. Шевченко (жанр історичної поеми). А. Міцкевич і О. Пушкін.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Трагічна історична доля Польщі у XIX ст.

Рекомендована література для позакласного читання: А. Міцкевич. "Дзяди". "Пан Тадеуш" (на вибір).

Тематичне оцінювання


7. ЛІТЕРАТУРА XX СТ. (16 год.)

Найважливіші теми світової літератури XX ст.

ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В ПРОЗІ ТА ПОЕЗІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

З літератури США

Джек ЛОНДОН (Джон Гріффіт) (1876-1916)

"Біле Ікло" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Світ тварин і світ людей у творі. Гострота конфліктів, виразність вияву непересічних характерів, моральної сили за умов екстремальної ситуації. Мальовничість пейзажів Північної Америки.

Міжлітературні зв'язки. Твори Дж. Лондона та Е. Сетон-Томпсона.

Рекомендована література для позакласного читання: Дж. Лондон. "Жага до життя".

З російської літератури

Сергій ЄСЕНІН (1895-1925)

"Відгомоніла золота діброва". "Пісня про собаку" (2 год.)

Короткі відомості про поета.

Народнопісенні джерела образності єсенінської лірики, метафорична яскравість поетичної мови, єдність внутрішнього світу ліричного героя з природою. Краса і гармонія природного життя.

Теорія літератури. Поняття про психологічний паралелізм.

Для вивчення напам'ять. С. Єсенін. "Відгомоніла золота діброва..."

Міжлітературні зв'язки. С. Єсенін і Т. Шевченко (єсенінський переклад вірша Т. Шевченка "Село").

Тематичне оцінювання

ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОЛІ ТА НАЙВИЩИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

З японської літератури

ІСІКАВА Такубоку (Хадзіме) (1886-1912)

Танка (на вибір) (2 год.)

Короткі відомості про автора.

Поєднання в жанрі танка картин реального буття та особистих асоціацій поета. Тонке сприйняття барв і звуків життя, глибоке розуміння психології людини, гра слів та багатозначність образів - характерні особливості танка Такубоку.

Теорія літератури. Поняття про танка.

З єврейської літератури

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Рабинович) (1859-1916)

"Хлопчик Мотл" (З год.)

Короткі відомості про письменника.

Змалювання драматичної долі головного героя. Пафос людяності, ліризм твору. Національний колорит та гумор.

Міжпредметні зв'язки. Історія. Побут, звичаї, національна своєрідність культури євреїв в Україні XIX ст.

З французької літератури

Антуан де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ (1900-1944)

"Маленький принц" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Притчовий характер твору, його гуманістичний зміст. Роздуми про вищі цінності людського існування та про його сенс. Розкриття основ духовно осмисленого життя. Проблема персональної відповідальності за вчинок.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку-притчу.

З російської літератури

Михайло Ш0ЛОХОВ (1905 -1984)

"Доля людини" (3 год.)

Короткі відомості про письменника.

Суворе випробовування людського характеру за умов війни. Утвердження в образі Андрія Соколова перемоги людяності, мужності, відповідальності за долю батьківщини. Особливості образу оповідача та композиція твору.

Теорія літератури. Поняття про композицію твору, образ оповідача.

Міжпредметні зв'язки, Історія. Друга світова війна.

Рекомендована література для позакласного читання: Б. Васильєв. "А зорі тут тихі..." [83]

Тематичне оцінювання


ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 70 ГОД.

На текстуальне вивчення творів - 50 год.

На уроки розвитку мовлення - 8 год.

На уроки виразного читання - 2 год.

На уроки повторення й узагальнення - 2 год.

На уроки позакласного читання - 4 год.

На тематичне оцінювання - 4 год.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Учні повинні знати:

- назви вивчених творів та їхніх авторів;

- сюжет, героїв та особливості композиції вивчених творів;

- географічні та часові координати розвитку світової літератури (у межах засвоєного матеріалу);

- передбачені програмою поняття теорії літератури;

- характерні особливості епічних, ліро-епічних та драматичних творів;

- тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

- визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції, авторської характеристики, вчинків, портрета героя, пейзажу в творі, що вивчається;

- характеризувати героя твору, порівнювати героїв одного або різних творів;

- розрізняти, оцінювати та обговорювати конфлікти і чинники духовного життя літературних героїв;

- давати повну (усну чи письмову) відповідь на запитання;

- складати план власного усного та письмового висловлювання;

- давати (усно і письмово) відгук про самостійно прочитані літературні твори, твори інших видів мистецтва;

- складати (усно і письмово) твір-роздум про художній твір;

- користуватися словниками, довідковим апаратом підручників, хрестоматій і прочитаних книг.